Dagen: Utrikesminister Ann Linde (S): “Religionsfrihet är en prioriterad fråga”

“För oss som följt frågan under den gångna mandatperioden har utrikesministerns tystnad kring religions- och övertygelsefriheten i samband med såväl demokratisatsningen och utrikesdeklarationerna nämligen vittnat om något helt annat än självklart engagemang för religionsfrihetskränkningar”, skriver de båda i en gemensam debattartikel i Altinget. 

“Menar Ann Linde vad hon säger så är det helt enkelt upp till bevis framöver.”

https://www.dagen.se/nyheter/2022/08/31/utrikesminister-ann-linde-s-religionsfrihet-ar-en-prioriterad-fraga/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com