Inventering visar hur hedersnormer märks i förskolan

Malmö stads hemsida: Inventeringen visar att förskolornas medarbetare hamnar i svåra situationer när de värderingar som verksamheten vilar på krockar med enskilda familjers uppfattningar. Samtidigt som pedagogerna ska följa läroplan, skollag och barnkonventionen har de också i uppdrag att skapa goda relationer till barnens vårdnadshavare.

https://malmo.se/Aktuellt/Artiklar-Malmo-stad/2021-11-05-Inventering-visar-hur-hedersnormer-marks-i-forskolan.html

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com