Ulf Lönnberg: Slå vakt om våra kristna helgdagar

Hej, jag skriver på Dagen-debatt:

Västerländsk kristen tradition fungerar som en beständig kulturell markör i en tid av föränderliga religiösa urkundstolkningar, och garanterar demokratins och rättssamhällets företräde över religiöst tvingande lagstiftning.

https://www.dagen.se/debatt/2021/11/10/sla-vakt-om-vara-kristna-helgdagar/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com