Sverige STÖRSTA BIDRAGSGIVAREN till Muslimska brödraskapets kluster

Tyska liberala partiet FDP lyfter frågan om offentlig finansiering till Muslimska brödraskapets nätverk. En frågeställning där även Sverige nämns. Men trots att denna fråga fick stort genomslag i europeisk media är det tyst i svensk press. En tystnad som allt fler europeiska politiker och mediehus börjat reagera över samtidigt som de även noterar att Sverige är största enskilda bidragsgivare till det Muslimska brödraskapets kluster.

Länk till Ledarsidorna se

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com