”Vi ska inte tolerera tvång och hederskultur

Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot Stockholms län:

”Men att flickor i skolåldern måste skyla sig är uttryck för en syn på pojkar och flickor som vi inte vill ska etableras eller utvecklas i Sverige. Här är det viktigt att det svenska samhället är tydligt. Vi ska inte tolerera tvång eller hederskultur.”

Länk till

M: Utred förbud mot slöja i grundskolan

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com