Johan Forssell och Kristina Axén Olin (M): S MÅSTE KLIPPA SINS BAND TILL ISLAMISTER

Försöken att stoppa fusk och extremism inom studieförbunden har dock aktivt motarbetats av Socialdemokraterna. I frontlinjen står det egna förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet som bland annat ägnar kraft åt att ifrågasätta forskare som varnat för den typ av extremism som förekommit inom Ibn Rushd. Länk till debattartikeln

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com