Om Muslimska brödraskapets inflytande

Ledarsidorna se:

”Med Frankrike har nu tre av europas största och mest tongivande länder låtit genom parlamentariskt sammansatta kommissioner utreda och slutit sig till samma sak vad avser radikal islamism och Muslimska brödraskapets inflytande.

https://ledarsidorna.se/2020/07/franska-senaten-identifierar-muslimska-brodraskapet-som-hot-mot-republiken/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com