Römosseskolan får 14 dagar på sig …

Från DNs sajt ”DN skrev 2 juni om att Römosseskolans ledning avtvingats detaljerade scheman för att visa Skolinspektionen att man inte kommer att fortsätta med könsuppdelade lektioner i idrott på det vis som skett i de redan befintliga skolenheterna.”

https://www.dn.se/nyheter/sverige/skolinspektionen-ger-rott-ljus-for-romosseskolans-nya-enhet/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com