Hökmark: Främlingsfientliga ska inte få kapa slöjfrågan

Av Gunnar Hökmark, ordförande i tankesmedjan Frivärld (Stockholm Free World Forum):

”Tvång kan ta sig olika uttryck. Det kan vara hederskultur, patriarkalt bestämmande eller moralpoliser. Om man inte är medveten om att detta förekommer i Sverige vägrar man se en svår verklighet, där unga inte får bestämma vem de ska leva med eller hur de ska leva.- – Det är när du är vuxen och har getts stöd att fatta självständiga beslut som du själv väljer. Dessförinnan är det antingen en hederskultur eller en öppenhetskultur som avgör. Frågan om hur vi bäst skyddar flickor ifrån hederskulturen måste kunna diskuteras, utan att främlingsfientliga krafter får sätta ramarna.”

Länk till hela artikeln

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com