Programförklaring

Syftet med Svenskreligionspolitiskdebatt.com är

att initiera och bidra till ett offentligt samtal om svensk religionspolitik med syftet att stärka och försvara vår religionsfrihet. Utan religionsfrihet ingen demokrati.

att utveckla och tillämpa religionsfriheten med lagligt tydligare rättigheter och mer preciserade begränsningar för att upprätthålla vår sekulära demokratiska rättsstat under det att Sveriges religiösa landskap sedan decennier är satt under starkt omvandlingstryck.

att med den västerländska kristna traditionen som grund stärka en religionspolitisk agenda för ett konsekvent, tolerant och inkluderande samhälle med fokus på alla människors lika möjligheter och rättigheter.

Uppdatering pågår 31/10 2022

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com