Dagen: ”Svenska missionsrådet: Viktigt att bevaka religionsfrihet i kristider”

“Londonkonferensen avhandlade många utmaningar, såsom sociala medias roll vad gäller att sprida hat, gränsdragningen mellan yttrandefrihet och religions- och övertygelsefrihet, vikten av att tidigt upptäcka och förebygga grava och/eller systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter, samt förföljelse av religiösa minoriteter”, berättar Ulrika Sundberg för Dagen i en intervju per mejl.

“Vidare diskuterades bl.a. skydd av religiösa platser, religiösa gruppers utsatthet i krig eller konflikter, blasfemi (hädelse),

Läs vidare i Dagen

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com