GP: Utländsk finansiering av trossamfund ska kartläggas

– Det här är ett område där vi saknar kunskap. Vi vet att en del samfund idag tar emot medel från utländska finansiärer, säger Jeanette Gustafsdotter (S).

Bakgrunden är att utländska stödgivare ställt krav på svenska trossamfund.

Läs vidare:

https://www.gp.se/nyheter/sverige/utl%C3%A4ndsk-finansiering-av-trossamfund-ska-kartl%C3%A4ggas-1.77769571

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com