SvD: Magnus Ranstorp:Dörren står öppen för främmande makt

”I till exempel Danmark är det sedan något år krav på att utländska donationer redovisas och ett förbud mot ”antidemokratiska donationer” för att förhindra skadlig islamistisk påverkan.”

”I Sverige finns ingen insyn i utländsk finansiering av trossamfund och stiftelser, och därmed står dörren öppen för främmande makt som vill investera i att polarisera och undergräva den svenska demokratin.”

C

Länk till debattartikeln https://www.svd.se/dorren-star-oppen-for-frammande-makt

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com