Bidragen till Jehovas Vittnen – ett praktiskt exempel på politisk anpassning för att få bidrag

Skärmdump från FaceBook

Det är inte endast de offentliga bidragen till vissa muslimska skolor, religiösa samfund och organisationer som prövats rättsligt. I Demokrativärnets FaceBook-tråd uppmärksammas i dagarna bidragen till Jehovas Vittnen och de politiska och rättsliga turerna det ledde till.

De problematiska och politiska bevekelsegrunderna för offentliga bidrag till sådana organisationer är uppenbara.

Jag håller med Göran Rydmans m fl: Offentliga bidrag innebär alltid mer eller mindre villkorsstyrning med ideologiska/politiska förtecken. Den debatten måste fortsätta, vässas och fördjupas!

Men ngt kort om bakgrunden till bidragsbeslut i fallet Jehovas Vittnen (JV):


I första skedet vägrade JV att ta emot blodtransfusion och att det också gällde barn. Att vägra sina barn viss behandling mot livshotande sjukdom kan vara/är lagbrott. JV ändrade sig då: de håller fast vid kravet på förbud för vuxna men inte för barn. Då blev de bidragsberättigade och fick, som framgår i tråden ovan, ’skadestånd’ för sena utbetalningar för den tid som gått sedan de mildrade sitt förbud mot blodtransfusion (vuxna har alltid rätt att besluta om att ta emot eller vägra läkarvård).


Det visar vilka SKADLIGA och OLOGISKA kriterier det blir när villkor för religiösa (och andra idéburna) organisationers bidragsrätt ska formuleras. >>>Offentliga bidrag till ideella, religiösa och politiska organisationer SKA OMPRÖVAS eller AVVECKLAS

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com