Dagen: C vill att religiösa ledare går utbildning i svenska regler

Tidn Dagen: ”Inrätta en interreligiös utbildning, stärk rättssäkerheten för asylsökande konvertiter och öka säkerheten för trossamfunden. Det föreslår Centerpartiet inför sin partistämma, som drar igång i slutet av september.”

DagenLänk till Dagen

Ulf Lönnberg: Ett bra och nödvändigt intiativ som förhoppningsvis skärper religionsfrihet med tydliga rättigheter och preciserade begränsningar i generella termer (som det anstår den demokratiska rättsstaten) och som förhindrar hotfull extremistisk religiösa påbud.

Till detta bör vi också komplettera med krav på att predikningar publiceras på svenska. Ansvarig förkunnare i Sverige och predikokontroll i Danmark

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com