Samma regler bör gälla för Koranen och Bibeln:

GP:s ledarredaktion: Samma regler bör gälla för Koranen och Bibeln:

Konflikten mellan universella liberala principer och den mångkulturella, identitetspolitiska ideologin är på många sätt vår tids stora ödesfråga. Det officiella Sverige står till synes inte intellektuellt rustat att möta den.

https://www.gp.se/ledare/samma-regler-b%C3%B6r-g%C3%A4lla-f%C3%B6r-koranen-och-bibeln-1.33465929

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com