Signum: Amerikansk kommission: allvarliga brott mot religionsfriheten

I årets rapport klassas även icke-statliga organisationer som ”särskilt oroande”. Däribland finns terrorgrupper som Boko Haram, Islamiska staten i Större Sahara och även Nusrat al-Islam.

Till artikeln i Signum