Barometern-Ledare: Respektera religionsfriheten

”I de fall det har funnits problematiska skolor i denna sfär har de ofta varit kopplade till väldigt specifika sammanhang, ofta radikala muslimska sådana. Flera av de skolor som uppmärksammats nationellt har i själva verket inte ens varit konfessionella. Ändå går regeringen fram som en ångvält, utan hänsyn till nyanserna i hur verkligheten ser ut; de förmår inte skilja agnarna från vetet. Det är inte ansvarsfullt.”

Länk till Barometerns ledare

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com