(s) och hela vänsterns ideologiska strid mot skolföretagen

Gunnar Hökmark, ordförande för Valfrihetskommissionen: -Nu är man där igen och börjar med skolorna och välfärden.

⁃ Det var den synen på vinst som störtade in Socialdemokraterna i 1980-talets löntagarfondsdebatt om socialisering av svenska företag.

Det kan synas vara långt tillbaka i tiden men det är inte längre än att flertalet av dagens ledande socialdemokrater var med när partiet med vinsten som skäl ville driva fram ett övertagande av företagen. Nu är man där igen och börjar med skolorna och välfärden.

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com