Joar Forsells (L) replik: Röda dagar är omodernt

Joar Forsell (L) replikerar på mitt debattinlägg Slå vakt om Slå vakt om våra kristna helgdagar i Dagen. Han skriver:

Lönnberg uttrycker sedan oro för “extrema aktörer som utifrån religiösa urkunder sammanflätar de religiösa och politiska målen i en och samma samhällsvision. Där ska individen vara underordnad kollektivet och en annan rättsordning med sharialagar och Koranen som rättskälla råda.”. Den oron är förvisso befogad, men hör knappast till den här debatten. Tvärtom handlar en modernisering av de allmänna helgdagarna om att separera religiösa och politiska mål.

Länk till Joar Forsells artikel Systemet för röda dagar är alldeles för omodernt

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com