Vaccinationsbevis vs religionsfrihet

Sveriges kristna råd, SKR, skriver i sitt remissvar om krav på vaccinbevis införs:

”Kontroll av vaccinationsbevis kommer att ske på individnivå, något som på ett skadligt sätt skulle knyta gudstjänstdeltagande till individuell identifiering. Ett sådant förfarande kolliderar med både kyrkornas syn på gudstjänst och med de grundlagsstadgade rättigheterna att fritt få utöva sin religion”. Detta skriver SKR med hänvisning till ”religionsfrihetens särskilda status”.

httpss://www.varldenidag.se/nyheter/skr-infor-inte-vaccinpass-for-gudstjanster/repuiq!KpovxeojVvMtspABC6136w/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com

En tanke på “Vaccinationsbevis vs religionsfrihet”

Kommentarer är stängda.