”Klanjuridik”

Viktiga fakta om varför vi måste ta oss an den s k klanjuridikens konsekvenser i vår rättsstat

Tidningen BLT: >>Efter att mannen visat upp ett så kallat ”KLANINTYG” ändrades domen i hovrätten över Skåne och Blekinge och utvisningen stoppades.

I intyget deklarerade en annan klan än den mannen tillhörde att han var ”FREDLÖS” sedan mannen haft en sexuell relation med en kvinna från klanen.<<

Till BLT-ledaren

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com