Lars Åberg: Troende är inte mer ömtåliga än andra

Utdrag ur hans artikel:

Jag har aldrig riktigt förstått varför de som tror på Gud ska behandlas som om de vore mer ömtåliga än icke-troende. De har ju faktiskt mer att bevisa och behöver därför besvara fler frågor. – – På Islamakademins hemsida har den av svenska politiker omhuldade grundaren Salahuddin Barakat skrivit: ”Islam lär ut att interaktionen mellan de två könen bör vara minimal.”

Länk till artikeln i Bulletin

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com