Muslimska brödraskapet etablerat på SIPRI

”Muslimska brödraskapet i Sverige har ändrat sin taktik för att nå inflytande och följer en internationell trend. De har sedan en tid tonat ner sin närvaro i de politiska partierna och arbetar mer genom civilsamhällesorganisationerna i allmänhet och biståndsorganisationerna i synnerhet. En trend som finns även internationellt vilket även den ansedda amerikanska tankesmedjan Middle Eastern Forum uppmärksammat.”

https://ledarsidorna.se/2020/04/muslimska-brodraskapet-etablerat-pa-sipri/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com