SvD-artikel ”Rektorn: Försöken att tysta mig kommer inte att lyckas”

(Ulf Lönnberg: Värdefullt offentligt samtal med olika infallsvinklar ska främjas)

I februari i år genomförde TT en enkät bland landets kommuner. Den visade att i 23 kommuner har en motion om slöjförbud väckts efter valet 2018. I 22 fall har motionen väckts av Sverigedemokraterna. I fem av kommunerna har förslaget fått avslag. I flertalet fall är frågan ännu inte avgjord. Endast en kommun svarar att slöjförbudet är infört: Skurup.

https://www.svd.se/slojforbud-fick-rektorn-att-ta-strid-har-fatt-mordhot?utm_source=push&utm_content=push&utm_campaign=none&utm_medium=svd

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com