Projekt: Rättssäker religionsfrihet, sekulär rättsordning och demokrati på västerländsk kristen traditon

Mål och visioner

att lyfta ett offentligt samtal för att vidareutveckla religionsfriheten med tydligare rättigheter och begränsningar i svensk lag inom ramen för FN:s mänskliga rättigheter.

att bemöta politisk islam med politiska argument

att kväsa islamistisk extremism med skarpare åtgärder mot hot och våld som inte kan och ska accepteras i religionsfrihetens namn

att definiera och lagfästa en förutsägbar rättssäker religionsfrihet för alla olika religionsutövare och alla utan religiös tillhörighet

att med demokratiska medel politiskt befästa att Sverige ska byggas vidare på den västerländska judisk kristna traditionen som tjänat och tjänar oss vä

En avgörande bakgrundsfaktor (bland många)

Asiatiska länder har reserverat sig mot FN:s religionsfriheter på de punkter de strider mot islam med Koranen som rättskälla. Här och nu verkar dess förkommande lokala meningsfränder – med öppna och dolda agendor – för att omdana vårt samhälle och vår rättsordning mot enligt idealen för politisk islam extremistisk våldsbejakande aktivism.

Projektets utveckling

dec 2019 Debattskriften ”Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati” gavs ut

feb 2020 Rundabordssamtal

mars 2020 ökad bevakning i nyhetsflödet

mars 2020 ökad debattbevakning med inlägg och debattartiklar

sept 2021 Ny och uppdaterad utgåva av ”Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati”