Förbud mot slöja / heltäckande plagg

(Kapitel 17 – Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar – ingen demokrati –  dec 2019) IDagligen ser vi i vår omgivning olika klädkoder som signalerar identitet eller funktion. Även de som väljer bort klädkoder signalerar något om sin identitet eller funktion. Genom historien finns exempel på påtvingade och förbjudna klädedräkter och emblem. Religiösa klädkoder kan användas … Fortsätt läsa ”Förbud mot slöja / heltäckande plagg”

Förbud mot slöja / heltäckande plagg

(Kapitel 17 – Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar – ingen demokrati –  dec 2019) IDagligen ser vi i vår omgivning olika klädkoder som signalerar identitet eller funktion. Även de som väljer bort klädkoder signalerar något om sin identitet eller funktion. Genom historien finns exempel på påtvingade och förbjudna klädedräkter och emblem. Religiösa klädkoder kan användas … Fortsätt läsa ”Förbud mot slöja / heltäckande plagg”

Muslimska brödraskapet etablerat på SIPRI

”Muslimska brödraskapet i Sverige har ändrat sin taktik för att nå inflytande och följer en internationell trend. De har sedan en tid tonat ner sin närvaro i de politiska partierna och arbetar mer genom civilsamhällesorganisationerna i allmänhet och biståndsorganisationerna i synnerhet. En trend som finns även internationellt vilket även den ansedda amerikanska tankesmedjan Middle Eastern … Fortsätt läsa ”Muslimska brödraskapet etablerat på SIPRI”

Svenska kyrkans samarbete med Muslimska brödraskapet utmanar de mänskliga rättigheterna

Intressant och läsvärd artikel på Ledarsidorna.se Vilka mänskliga rättigheter som Svenska kyrkan säger sig försvara är inte helt självklart. Inte heller vad som omfattas av begrepp som “allas lika värde”, eftersom Svenska kyrkans samarbete med nätverksorganisationen Muslimska brödraskapet inte är klart på den punkten. De musl[…] Läs vidare på: https://ledarsidorna.se/2020/03/svenska-kyrkans-samarbete-med-muslimska-brodraskapet-utmanar-de-manskliga-rattigheterna/

Så förbereds Svenska kyrkans framtida vägval

Ärkebiskop Antje Jackeléns projekt ”En värld av grannar” sammanfattar det hela och utformas som en konsoliderande kraft med tankesmedjor och annat tillsammans med Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. En tydlig politisk kraft med tydliga politiska mål med ett väl utvecklat samarbete som delar brödraskapets antijudiska och antisemitiska grundidéer. https://ledarsidorna.se/2020/03/sa-forbereds-svenska-kyrkans-framtida-vagval/

Inlägg – månadsvis

UPPDATRERAS 31/10 22 Sammanställning av religionspolitiska spörsmål med bäring på religionspolitik och religionsfrihetens rättigheter och begränsningar. uli 2022 DN: Stopp för bidrag till extremistiska organisationer 31/7 Precisera religionsfrihetens rättigheter och begränsningar till skydd för demokratin. Nu finns de konkreta politiska förslagen i 33 punkter på sajten Det judiska Marstrand är en symbol för religionsfrihetGöteborgs-PostenDet judiska Marstrand är en … Fortsätt läsa ”Inlägg – månadsvis”