Motioner till riksdagen

Urval av motioner – i nummerordning under allmänna motionstiden 2020 – som har bäring på det religionspolitiska sakområdet. Till ev positiva eller kritiska omdömen se länkar till bloggflödet (Sidan uppdaterad 28/9 2020)

Motion till riksdagen 2020/21:20
av Richard Jomshof (SD)
Uniformer fria från religiösa och politiska markörer

Motion till riksdagen 2020/21:21
av Richard Jomshof (SD)
Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan

Motion till riksdagen 2020/21:22
av Richard Jomshof (SD)
Stopp för utländsk finansiering av moskéer

Motion till riksdagen 2020/21:23
av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot heltäckande muslimsk slöja

Motion till riksdagen 2020/21:24
av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot muslimska friskolor

Motion till riksdagen 2020/21:154 av Hampus Hagman (KD)
Inrätta en författningsdomstol i Sverige

Motion till riksdagen 2020/21:183
av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förbud mot böneutrop

Motion till riksdagen 2020/21:196
av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning

Motion till riksdagen 2020/21:241
av Eric Westroth (SD)
Politisk åsikt som diskrimineringsgrund i svensk diskrimineringslagstiftning

Motion till riksdagen 2020/21:254
av Désirée Pethrus och Robert Halef (båda KD)
Religionsfrihet och förföljelse av kristna

Motion till riksdagen 2020/21:281
av Björn Söder (SD)
Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer

Motion till riksdagen 2020/21:361 av Richard Jomshof (SD) Förbud mot icke-medicinsk omskärelse Länk till kommentar till motionen

Motion till riksdagen 2020/21:371 av Hans Eklind (KD)
Regelbundna och institutionaliserade offentlig böneutrop måste kunna stoppas lokalt oavsett bullernivå
Länk till kommentar till motionen

Motion till riksdagen 2020/21:444
av Magnus Jacobsson (KD)
Stoppa hädelselagar och dödsstraff för konvertiter

Motion till riksdagen 2020/21:451
av Amineh Kakabaveh (-)
Om hedersvåld, gängkriminalitet och religiös extremism