Motioner till riksdagen

Motionstiden 8 sept – 6 okt 2020 Urval med bäring på religionspolitiska frågor. (Utgiftsomr 17 kultur, samfund mm överst, därefter i nummerordning) Efterhand länkas kommentar i anslutning till vissa motioner. (Sidan senast uppdaterad den 7/10 2020)

Motion till riksdagen 2020/21:2976
av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion till riksdagen 2020/21:3120
av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion till riksdagen 2020/21:3334
av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion till riksdagen 2020/21:3143
av Roland Utbult m.fl. (KD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motionskategori: Fristående motioner:

Motion till riksdagen 2020/21:20
av Richard Jomshof (SD)
Uniformer fria från religiösa och politiska markörer

Motion till riksdagen 2020/21:21
av Richard Jomshof (SD)
Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan

Motion till riksdagen 2020/21:22
av Richard Jomshof (SD)
Stopp för utländsk finansiering av moskéer

Motion till riksdagen 2020/21:23
av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot heltäckande muslimsk slöja

Motion till riksdagen 2020/21:24
av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot muslimska friskolor

Motion till riksdagen 2020/21:55
av Mikael Strandman (SD)
Stärk skyddet för etniska och kulturella svenskar inom hatbrottslagstiftningen

Motion till riksdagen 2020/21:81
av Alexander Christiansson (SD)
Stöd förföljda kristna

Motion till riksdagen 2020/21:88
av Amineh Kakabaveh (-)
Religiösa skolor, jämställdhet och hederskultur

Motion till riksdagen 2020/21:183
av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förbud mot böneutrop

Motion till riksdagen 2020/21:196
av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning

Motion till riksdagen 2020/21:241
av Eric Westroth (SD)
Politisk åsikt som diskrimineringsgrund i svensk diskrimineringslagstiftning

Motion till riksdagen 2020/21:254
av Désirée Pethrus och Robert Halef (båda KD)
Religionsfrihet och förföljelse av kristna

Motion till riksdagen 2020/21:281
av Björn Söder (SD)
Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer

Motion till riksdagen 2020/21:361 av Richard Jomshof (SD) Förbud mot icke-medicinsk omskärelse Länk till kommentar till motionen

Motion till riksdagen 2020/21:371 av Hans Eklind (KD) Regelbundna och institutionaliserade offentlig böneutrop måste kunna stoppas lokalt oavsett bullernivå
Länk till kommentar till motionen

Motion till riksdagen 2020/21:444
av Magnus Jacobsson (KD)
Stoppa hädelselagar och dödsstraff för konvertiter

Motion till riksdagen 2020/21:451
av Amineh Kakabaveh (-)
Om hedersvåld, gängkriminalitet och religiös extremism

Motion till riksdagen 2020/21:486
av Mikael Oscarsson (KD)
Reformera Folkbildningsrådet för att stoppa bidrag till skattefinansieringen av antidemokratiska organisationer

Motion till riksdagen 2020/21:497
av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Nationellt förbud mot böneutrop från religiösa byggnader

Motion till riksdagen 2020/21:486
av Mikael Oscarsson (KD)
Reformera Folkbildningsrådet för att stoppa bidrag till skattefinansieringen av antidemokratiska organisationer

Motion till riksdagen 2020/21:491
av Lars Adaktusson (KD)
Kartläggning av kristofobi i Sverige

Motion till riksdagen 2020/21:497
av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Nationellt förbud mot böneutrop från religiösa byggnader

Motion till riksdagen 2020/21:529
av Robert Halef (KD)
Åtgärder för kristna flyktingar

Motion till riksdagen 2020/21:1012
av Eric Palmqvist (SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning – politisk åskådning som diskrimineringsgrund

Motion till riksdagen 2020/21:1049
av Mikael Oscarsson (KD)
Förföljelsen av kristna

Motion till riksdagen 2020/21:1058
av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Tvångsgifte utomlands

Motion till riksdagen 2020/21:1144
av Jan Ericson (M)
Kyrkors och samfunds legala vigselrätt

Motion till riksdagen 2020/21:1502
av Robert Hannah (L)
Religiösa minoriteters överlevnad i Mellanöstern

Motion till riksdagen 2020/21:2513
av Patrik Lundqvist (S)
Religionsfrihet är en mänsklig rättighet

Motion till riksdagen 2020/21:2672
av Joar Forssell (L)
Moderniserad syn på allmänna helgdagar

Motion till riksdagen 2020/21:2676
av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, S, KD, C, L, M, MP)
Klan- och hederskultur – hot mot demokrati och jämställdhet

Motion till riksdagen 2020/21:2679
av Bengt Eliasson (L)
Civilrättslig äktenskapsbalk

Motion till riksdagen 2020/21:2739
av Arin Karapet (M)
Folkbildningsrådet

Motion till riksdagen 2020/21:2882
av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Religionsfrihet på riktigt

Motion till riksdagen 2020/21:2887
av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Muslimska brödraskapet

Motion till riksdagen 2020/21:2896
av Markus Wiechel (SD)
Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor

Motion till riksdagen 2020/21:3188
av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer

Motion till riksdagen 2020/21:3514
av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor

Motion till riksdagen 2020/21:3650
av Leila Ali-Elmi och Camilla Hansén (båda MP)
Om slöjan

Motion till riksdagen 2020/21:3665
av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Vårda Sveriges kristna kulturarv