Motioner till riksdagen

Årets allmänna motionstid slutar den 23 nov, snarast möjligt därefter redovisas urval.

Urval av inkomna fristående motioner under allmänna motionstiden 14 sept – 6 okt 2021 med bäring på religionspolitiska frågor. (Länk till alla, drygt 4000 inkomna motioner)

Motion 2021/22:13 av Ingemar Kihlström (KD)
Skolavslutning och firanden av högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler

Motion 2021/22:33 av Angelica Lundberg (SD)
Högre straff för brott mot griftefriden

Motion 2021/2022:131 Kjell-Arne Ottosson (KD) Annandag pingst som helgdag

Motion 2021/22:1063 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, KD, M, C, L, MP)
Förbud mot oskuldsnormer

Motion 2021/22:1146 av Hans Eklind (KD)
Stopp för institutionaliserade och återkommande böneutrop

Motion 2021/22:1168 av Magnus Ek (C)
Kyrkoantikvarisk ersättning

Motion 2021/22:1304 av Abraham Halef (S)
Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet

Motion 2021/22:1314 av Abraham Halef (S)
Religiösa och etniska minoriteter i Irak och.

Motion 2021/22:1344 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)
Stärkt arbete i skolan mot hedersproblematik

Motion 2021/22:1413 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Stoppa fler religiösa friskolor

Motion 2021/22:1456 av Boriana Åberg (M)
Förbjud kusingifte

Motion 2021/22:1684 av Magnus Manhammar (S)
Uppmärksamma islamofobi med en dag

Motion 2021/22:1707 av Magnus Jacobsson (KD)
Stopp för hädelselagar och dödsstraff för konvertiter

Motion 2021/22:1708 av Magnus Jacobsson (KD)
Skydd av kristna i världen

Motion 2021/22:1790 av Robert Halef (KD)
Syrianska kyrkor och kloster i Turkiet

Motion 2021/22:1903 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Friare församlingstillhörighet

Motion 2021/22:1957 av Ellen Juntti m.fl. (M)
Utredning gällande ett slöjförbud i för- och grundskolan

Motion 2021/22:2117 av Lars Adaktusson (KD)
Trakasserier mot kristna i Sverige

Motion 2021/22:2142 av Abraham Halef (S)
Religiösa friskolor

Motion 2021/22:2348 av Robert Hannah (L)
Religiösa minoriteters överlevnad i Mellanöstern

Motion 2021/22:2465 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Trossamfundsfrågor

Motion 2021/22:2485 av Robert Halef (KD)
Förbud mot hijab och nikab i barnomsorg och på lågstadiet

Motion 2021/22:2513 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor

Motion 2021/22:2562 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)
Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2021/22:2785 av Mikael Oscarsson (KD)
Offentliga bidrag till extremism

Motion 2021/22:2796 av Mikael Oscarsson (KD)
Förföljelsen av kristna

Motion 2021/22:2801 av Noria Manouchi (M)
Sekulär stat – på riktigt

Motion 2021/22:2888 av Ulrika Karlsson (M)
Barnäktenskap

Motion 2021/22:2889 av Ulrika Karlsson (M)
Könsstympning

Motion 2021/22:2956 av Ann-Sofie Alm (M)
Nolltorerans mot hederskulturens brott

Motion 2021/22:2974 av Christian Carlsson (KD)
Hedersbrott som brottsrubricering

Motion 2021/22:2989 av Christian Carlsson (KD)
Stoppa förföljelsen av Iraks kristna

Motion 2021/22:2990 av Christian Carlsson (KD)
Nej till offentliga böneutrop

Motion 2021/22:3000 av Markus Wiechel (SD)
Nationellt maskeringsförbud

Motion 2021/22:3002 av Alexander Christiansson (SD)
Stöd förföljda kristna

Motion 2021/22:3372 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Svenska kyrkan och trossamfundsfrågor

Motion 2021/22:3984 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism

Motion 2021/22:3985 av Juno Blom m.fl. (L)
Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck

XXX