DEBATTBOKEN Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati

26 inspirationstexter för religionspolitiska samtal – Utkom i dec 2019/104sidor/BoD

Förord och kapitel läggs ut här efter hand fr o m aug 2020

Förord

1 Ett politiskt sakområde  

2 Individ, politik och tro

3 Vårt kristna arv

4 Olika syn i världen på religionsfrihet

5 Mänskliga rättigheter i FN och Europa

6 Kairodeklarationen versus FN

7 Demokrati och rättsväsende står över religionsfriheten

8 Lagen om trossamfund

9 Ansvarig förkunnare

10 Skrota Lagen om Svenska Kyrkan

Religionsfriheten och vårt kristna arv

9 Blasfemi

10 Slöja, niqab, burka

11 Ingen vigselrätt för trossamfund

12 Kyrkovalen vår religionspolitiska skamfläck

13 Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund

14 Förstatliga Folkbildningsrådet

15 ”Muslimska (intresse-)partier

16 Trosfrid, blasfemi

17 Förbud mot slöja/heltäckande plagg

18 Förbjud böneutrop och utländsk finansiering av moskéer

19 Könsstympning

20 Månggifte

21 Ingen naturrätt i politiken

22 Religionen – människans evige följeslagare

23 Abramitiska religionerna 2.0

24 Nya religiösa rörelser i vid bemärkelse

25 Frikyrkorna och religionsfriheten

26 Religionspolitiska reformer i 33 punkter