Massmedia – klipp, kommentarer, vinklingar

SvT Värmland: Moskébeslut vinner laga kraft

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för överklagan av Mark- och miljödomstolens dom från i juni, som gick på länsstyrelsens linje och godkände bygglovsbeslutet. Därmed vinner bygglovet laga kraft.

https://svt.se/nyheter/lokalt/varmland/moskebeslut-vinner-laga-kraft

Finskt religionsfrihet stärks med coronastöd för religiösa sommarevenemang

Syftet med understödet är att trygga tillgodoseendet av religionsfrihet genom att stödja verksamhetsförutsättningarna för sammanslutningar som ordnar religiösa sommarevenemang under coronapandemin och av orsaker som beror på den, trots förändringar i verksamhetsförhållandena.

https://svenskreligionspolitiskdebatt.com/2021/09/01/finskt-religionsfrihet-starks-med-coronastod-for-religiosa-sommarevenemang/

24 pressklipp – aug 2021

Aftonbladet: ”Det är unikt att politiska partier – – kan diktera villkor för en kyrkas teologi– – ” (30/8)

Ulf Lönnberg: Bra att Joel Halldorf preciserar sin position i det offentliga samtalet (27/8)

Expressen: ”Kärnan i debatten – en fråga om bibeltolkning” (25/8)

SVT: Vår uppfattning är att flickor förs ut på löpande band (25 aug)

Tidskriften Kvartal: Intressanta vinklar på traditioners och religioners utveckling över tid (23/8)

SvD: Extremisten som tänkte om – lämnade salafismen (22/8)

Ulrika Öster, Advokaten.se: Fri att tro – Svåra avvägningar när tron möter juridiken (22/8) (Faktaartikel från 2019)

Lag & Avtal: Intressant om neutralitetspolicy och hygienisk slöja i sjukvården (20/8)

Dagens Samhälle: Bra Sverigeintroduktion i Växjö (19/8)p

Dagen: Åke Green-fall i Finland? (18/8)

Ulf Lönnberg: Även ”mogen” politisk islam är oförenlig med vår demokrati och rättsordning (18/8)

Sajten Det Goda Samhället: Mohamed Omar: ”De vill göra afghanerna till oskyldiga offer. Så är det inte.” (17/8)

Dagens Arena: ”Studie avslöjar – så styrs kyrkan partipolitiskt” (16/8)

SvT-Örebro: Slöja ingår i den kommunala arbetsklädseln (15/8)

Håkan Boström, GP: Gör som Danmark – inför maskeringsförbud (14/8)

SR: Moské i Skövde (13/8)

SVT-Stockholm: Två förskolor i Stockholm stängs (10/8)

Allmänna arvsfonden: 12 508 420 kronor till Amanah (11/8)

Ledarsidorna se: Den muslimske oopinionsbildaren Akbar Abdul Rasul sätter politik och rättsväsende över religionen (8/8)

Claphaminstitutet: Vad säger Kairodeklarationen om religionsfrihet? (6/8)

(Docent Göran Kurlbergs artikel om Kairodeklarationen 2018)

Kvällsposten: Malmöimamen polisanmäld (3 /8)

Jacob Rudenstrand, Dagen: Debatten om problematiska inslag i islam hindras av språkpoliser (3 /8)

Linneuniversitet: Värderingar enligt  västerländskt kristen tradition (3/ 8)

DN: Salafister tar efter influensers (29/7)

_____________________________________

Motstånd, blasfemi, eftertänksamhet och utveckling (27/9 -20) BENGT SARELD: Att ifrågasättandet ibland kan framföras på ett motbjudande sätt får man ta med på köpet. De mer motbjudande formerna av ifrågasättande brukar dessutom slå tillbaka på dessa kritiker, så det finns god anledning som religiös att ta detta med ro.

1 sept -20 Göteborg fryser bidragen till Ibn Rushd https://svenskreligionspolitiskdebatt.com/2020/09/01/goteborg-fryser-bidragen-till-ibn-rushd/

Rapporten ”Blasfemi – information offrad på religionens altare”

Rapport: Blasfemi – Yttrandefriheten offras på religionens altare

Lagar mot religionskritik begränsar yttrandefriheten i världen i allt högre utsträckning, enligt en ny rapport från Reportrar utan gränser. Sverige är inget undantag.
Rapporten ”Blasfemi – information offrad på religionens altare”, som presenteras av Reportrar utan gränser idag, målar upp bilden av en värld mycket påverkad av dess religioner – och av förbud mot att kritisera dem. Länk till SVT:s notis (31 aug 2020)

Religionsfrihet hotas av nytt hbtq-beslutVärlden idag domen innebär ett hårt slag / USA (GoogleAlerts 28/6 -20)

Många åsikter kring den tänkta moskénnwt.se. Att värna demokrati / Karlstad (GoogleAlerts 27/6 -20)

Så förbereder Svenska Kyrkans framtida vägval (Ledarsidorna 17/3 /20). Deltagarlistan vid Svenska kyrkans konferens ”En värld av grannar” vittnar om det arv som ärkebiskop Antje Jackelén avser lämna efter sig i form av framtida vägval för kyrkan. Utöver Muslimska brödraskapets nätverksorganisationers närvaro vilade konferensen även på en annan underströmning.”

Svenska kyrkan har gått i fällan av Sameh Egytson (Dagen 31/1 -20) ”I religionsdialogens namn har man talat om strävan för integration, jämlikhet och mänskliga rättigheter, men dessa begrepp hade en annan innebörd i den islamiska fundamentalistiska teologin. Vita lögner som metod användes för att förverkliga målen med tawtin och tamkin.”

DO inleder tillsyn mot Skurups kommun efter slöjförbud (Dagens Juridik 13/3 -30) https://www.dagensjuridik.se/nyheter/do-inleder-tillsyn-mot-skurups-kommun-efter-slojforbud. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har beslutat att inleda en tillsyn mot Skurups kommun efter det uppmärksammade beslutet i kommunen att inte tillåta slöja och huvudduk i kommunens grundskolor och förskolor.

”Årets entreprenör” Dgs DetGoda samhället 6/3 -20. Dagens Industri inte berättar är att skolan kan kopplas till den islamiska diktaturen Saudiarabien.

9-åriga elever i Tierp tvingades bekänna sig: ”Jag tillhör islam
Samhällsnytt – 4 mars -20. Igår publicerade Roteliuc ett inlägg på Facebook i vilket hon skriver att eleverna var tvungna att i ett brev bekänna islamsk tro och delta i en bön samtidigt som böneutrop spelades i klassrummet. Vidare ska barnen ha varit tvungna att färglägga en moské på ett A4-papper

Skolverket: Slöjförbud inte tillåtet Afontbladet – 17 febr -20
Ulf Lönnberg: Men sanningen är att det finns två vägar till slöjförbud för barn. Beslut om Förbud mot slöjor på skolbarn upp till 12 år kan kumminpolitiker ta. Detta må överklagas vilket klargör rättsläget. Oaktat detta kan riksdagen fatta ett sådant beslut inom ramen för de FN- och andra internationella konventioner som Sverige ratificerat. SKL lägger sig INTE i sådana kommunala beslut. Idag rapporterade SVT om länkad artikel – men sade inget om att Sveriges Kommuner och Landsting inte läger sig kommunernas beslut i denna fråga (och heller inget om det faktiska rättsliga läget för att införa ett sådant beslut)

Skolinspektionens muskler behöver stärkas Dagen – 14 febr -20
Benjamin Dousa, (MUF) och Carl Nordblom (M) skriver: ”På samma sätt som att de skolor som prioriterar extra idrott också måste leverera bra undervisning i matematik, eller skolor med extra franska också ska se till att barnen går ut med goda kunskaper i engelska och svenska ska Skolinspektionen noga granska att de konfessionella skolorna levererar högkvalitativ undervisning i allt från religion till biologi.”

Normalisering av slöjan är vansinne GP 13 febr -20
Sameh Egyptson, debattör och religionsforskare påvisar hur boskillnaden mellan politik och religion ska upprätthållas: ”Enligt shafi juridiska islamiska skolan är det exempelvis ett påbud med kvinnlig könsstympning. Detta är olagligt i Sverige. Därför bör alla religiösa påbud debatteras när de innehåller förtryck.- – Huma skiljer inte mellan hur en religiös text skapades, hur den tolkades i historisk social kontext och hur texten bör tolkas idag.”

Veckorna 4, 5, 6 – 2020

Jonas Segersam: Skilj på religioner, Dagen! Dagen 7 febr -20
Jonas Segersam, kommunalråd (KD), Uppsala: ”Som politiker är det berättigat att kritisera heltäckande dräkt med maskering om det är uttryck för en kvinnosyn som säger att kvinnor är mindre värda än män och dessutom inte anses myndiga.- – Att konfrontera dessa negativa yttringar som hämtar kraft ur religiösa miljöer behöver inte innebära främlingfientlighet eller förakt för människor från andra kulturer, utan är i stället ett nödvändigt försvar för de värden som under lång tid burit Sverige och behöver vara ledstjärnan för vårt land även framöver.” Ur Tidningen Dagens ledarredaktions replik: (8/2): ”Det vi i dag behöver är inte främst nya lagar, utan en effektivare tillämpning av de lagar som finns. Dessutom behövs ett samtalsvänligt samhällsklimat. Vi måste lära oss att vara civiliserat oense. Att ställa frågor – också kritiska frågor – om saker man är undrande om är inte islamofobi eller rasism. Tvärtom är ett sådant engagemang en förutsättning för ett gott liv tillsammans.”

Vad religionsfriheten egentligen innebär (SvD 6/2 -20)
Merit Wagner, förläggare och fri skribent: ”Religiösa samfund ska därmed, i konsekvensens namn, klara sig själva. Skattebetalare ska inte bekosta allehanda religiösa föreningars, församlingars, studieförbunds och sammanslutningars verksamhet. Finns det efterfrågan på religiösa verksamheter så bör medlemmarna bekosta dem själva. – – Hur många av alla debattörer, politiker, medier, religionsföreträdare med flera har läst Religionsfrihetslagen (1951:680)? 1 § Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.”

Varför stöder (mp) i Västervik delade badtider? SVT 5 febr -20
– Det här handlar inte om att separera samhället mellan kvinnor och män. Jon Sjölander (M) och jag har samma mål, att vi ska ha ett jämställt samhälle där alla är bekväma med att umgås med vem som helst. Men vi är inte där än och jag vill använda andra metoder, säger Anna Bodjo.
Moderaterna menar att förslaget skulle betyda ett steg bakåt för jämställdheten, hur tänker du?
– Jämställdhet handlar inte om att allt ska vara exakt lika utan det handlar om att alla ska få rätt förutsättningar på en rättvis nivå. Då kan det vara så att man tar till medel som inte är en del av målet, man kan göra undantag för att lyfta den gruppen som är svagare, säger hon.

”Femistregeringen” försvarar månggifte” Expr 5 febr -20
Mikael Eskilandersson (SD) och Sara Gille (SD: ”Rädslan för att tydligt markera är talande för den självutnämnda feministiska regeringen. – – När riksdagen året därpå röstade igenom nya, hårdare, krav på förbud mot polygama äktenskap och barnäktenskap motsatte sig både Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förslaget om förbud och inskränkningar.”

KD säger nej till moské MittI 4 febr -20
Kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD) vill inte ha en moské på Lidingö medan oppositionsrådet Patrik Sandström (MP) inte tar ställning alls ännu.
– Generellt har vi religionsfrihet.

Bra med striktare kontroll av friskolorna DN 3 febr -20
Jag (Ulf L) försvarar de konfessionella friskolorna som ska bidra med sina icke materiella dimensioner under strikt kontroll och med ansvar för att undervisningsuppdraget inte förvanskas. De är också en motvikt till sekter och moskéer under radarn.
Bra att MUF-ordf Benjamin Dousa så tydligt lyfter behovet av starka kontrollfunktioner:
Uppdragsbeskrivningen är det inget större fel på, men problemet är hur kvalitetsbegreppet har tolkats och därmed vad Skolinspektionen konkret väljer att granska. Hur dessa granskningar genomförs bör också ses över.

Upphäv alla typer av månggifte inom Sveriges gränser GP 2 febr -20
Det är uppseendeväckande att månggiften ska tillåtas bestå endast på grund av att de har ingåtts i utlandet och före ett visst datum. Det är ett inkonsekvent förhållningssätt jämfört med det som gäller för förbudet om inhemska månggiften, skriver Hans Eklind (KD) och Larry Söder (KD).

Rasistkortet funkar inte längre – vänj er vid kritik Expr 1 febr -20
Bengt Sareld m fl: ”Vi stödjer självklart Abdullahis och Doubakils rätt att yttra sig, precis som replikförfattarnas. Men det är inte en medborgerlig rättighet att på detta sätt ta offentliga resurser i anspråk för att mobilisera för en politisk ideologi. I synnerhet inte om den förespråkar särlagstiftning, vilket är fallet med islamism (politisk islam). 
Utgångspunkten för vårt stöd till Hermansson är grundlagens skrivningar om medborgarnas likhet inför lagen.”

Att kritisera islam är inte islamofobi Expr 30 jan -20
Johan Westerholm, chefredaktör och ansvarig utgivare Ledarsidorna.se: ”Som politisk rörelse, eller idé, ska [det politiska derivatet islamism] inte bara tåla granskning. Den måste kunna kritiseras. Precis som en religion eller religiös uttolkning ska kunna kritiseras. Där den amerikanska kristna högern ska kunna både granskas och kritiseras i lika stor utsträckning som den katolska kyrkans inslag av pedofili samt naturligtvis både islam och den politiska rörelsen islamism.”

Förslag: Alla samfund ska ha en ”ansvarig förkunnare” Dagen 30 jan -20
Varför har du skrivit boken?
– För att vi behöver en religionspolitisk debatt i Sverige, på samma sätt som vi har en kulturpolitisk debatt, svarar Ulf Lönnberg.
– Nu möts religioner på ett helt annat sätt än tidigare och det är starkare och extremare yttringar från olika håll, därför måste de här frågorna tas upp till diskussion.

Religiösa samfund bör kunna ställas till svars UNT 24 jan -20
Imamer som har ringa eller ingen förståelse för vår religionsfrihet är redan för många. I Sverige finns inte plats för att i religionsfrihetens namn mana till traditionsbundet religiöst tvång och hedersförtryck under klanens överinseende. Den som i religionsfrihetens namn hotar, våldför sig och gör sig skyldig till andra brott ska i möjligaste mån lagföras. Den som verkar för sharialagar eller annan särlagstiftning i Sveriges rättsordning ska bemötas politiskt.

Förbjud slöja i skolan Dagens Vimmerby 23 jan -20
Religionsfrihetens rättigheter och begränsningar måste preciseras i omsorg vår sekulära demokratiska stat. I Vimmerby pågår debatten: ”Sverige anses vara ett av världens mest jämställda länder och då ska man inte i kommunerna tillåta i grundskolan att flickor klär sig annorlunda till förmån för deras religion, i synnerhet inte då syftet tycks vara att särskilja flickorna från pojkar som inte har samma religiösa krav på klädsel.”

Nytt parti med muslimer i fokus SVT 21 jan -20
Ett nytt parti som vänder sig till Sveriges muslimer håller på att ta form. Partiet Nyans vill bland annat att muslimer ska betraktas som en särskild minoritet, på samma sätt som exempelvis judar och samer.
– Sveriges muslimer upplever dagligen både fysiska och verbala personangrepp av rasistisk karaktär, säger ordförande Mikail Yüksel.
Partiet vill att så kallad islamofobi ska få en särskild brottsklassificering och ogillar debatten om att förbjuda slöjor i skolan.
Inför förra valet stod Mikail Yüksel högt upp på riksdagslistan för Centerpartiet.