”Inget slöjförbud i Malmö”

”Kanske är det en reaktion på generaliseringen att alla som bär slöja är tvingade till det. Kanske för att de genomskådar de uppenbart icke välkomnande signalerna till muslimer i kommunen.

I stället för att se skolan som en fristad där elever kan ventilera eventuella problem med förtryck och religiöst tvång riskerar dessa elever att distansera sig från skolan och kommunen. Är det den utvecklingen Sverigedemokraterna önskar i Malmö?”

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/6j7RQr/darfor-ska-vi-inte-ha-slojforbud-i-malmo

Så förbereds Svenska kyrkans framtida vägval

Ärkebiskop Antje Jackeléns projekt ”En värld av grannar” sammanfattar det hela och utformas som en konsoliderande kraft med tankesmedjor och annat tillsammans med Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. En tydlig politisk kraft med tydliga politiska mål med ett väl utvecklat samarbete som delar brödraskapets antijudiska och antisemitiska grundidéer.

https://ledarsidorna.se/2020/03/sa-forbereds-svenska-kyrkans-framtida-vagval/

DO inleder tillsyn mot Skurups kommun efter slöjförbud

Senast den 14 april ska kommunen ha besvarat DO:s begäran om yttrande.

– DO anser att det är angeläget att klargöra om en tillämpning av beslutet är förenligt med diskrimineringslagen och därför inleder vi nu en vägledande tillsyn, säger Linnea Sigeman sektionschef på DO:s rättsenhet.

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/do-inleder-tillsyn-mot-skurups-kommun-efter-slojforbud/

Civil olydnad i Svenska kyrkans regi

Frikyrkor må ägna sig åt civil olydnad och ta sina rättsliga/straffsutmätta konsekvenser av detta.

Svenska kyrkan har ännu band till svenska staten och är därigenom diskvalificerad som ”som civil olydnadsaktivist”.

Ärkebiskopen behöver förklara sitt förhållningssätt till det resterande statskyrkosystemet

SDS: Ärkebiskopen tar präst i försvar efter fritagning på förvar

Migrationsverket anklagar en präst i Svenska kyrkan för medverkan i fritagningen av en ung man från ett flyktingförvar. Nu tar ärkebiskop Antje Jackelén prästen i försvar.

”Jag vill rent principiellt uttrycka respekt för samvetets röst hos den enskilda människan”, skriver hon .

https://www.sydsvenskan.se/2020-03-12/arkebiskopen-tar-prast-i-forsvar-efter-fritagning-pa-forvar

Centern: Vi propagerar inte för slöja

I en slutreplik skriver Niels Paarup-Petersen C-riksdagsledamot för Malmö, utbildningsutskottet m fl

”Centerpartiet försvarar den demokratiska ordningen att lagar och regler står över lokalpolitikers önskemål. Det är helt grundläggande demokratiska spelregler. Det betyder att kommunpolitiker inte kan tvinga en rektor att gå emot Skolverket.” https://www.expressen.se/debatt/sds-forslag-riktar-sig-enbart-mot-en-religion/

Med anledning av slöjförbudet i Skurup har Lars Nyström (SD) Oppositionsråd i Skurups kommun tidigare skrivit i Expressen den 1 mars:

”För oss är detta en väldigt lätt avvägning att göra. I Sverige är alla flickor och pojkar precis lika mycket värda. De ska inte tvingas till att skyla sig bara för att deras föräldrar råkar ha vanföreställningar om kvinnans roll i samhället.” https://www.expressen.se/debatt/centern-propagerar-for-att-sexualisera-smaflickor/

Ärendet är överklagat.

Svenska kyrkans religionsdialog i farligt gränsland

Idag skriver jag i Kyrkans tidning: Men så länge banden mellan staten och Svenska kyrkan inte brutits fullt ut, har Svenska kyrkan – – att försvara sitt agerande gentemot politikerna. Detta oavsett om avsikten är att agera partipolitiskt obundet – – att påverka samhällsutvecklingen utan politiska konsekvenser.

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/svenska-kyrkans-religionsdialog-farligt-gransland

Notiser

Ärkebiskopen krävs på svar om fritagning ur flyktingförvar

Sydsvenskan 8 mars -20 Migrationsverket kräver ärkebiskop Antje Jackelén på besked om en misstänkt fritagning av en ung man ur ett flyktingförvar. Migrationsverket tror att mannen smugglades ut i en stor väska av två kvinnor. En av dem präst i Svenska kyrkan.
”Händelsen skapar frågetecken kring vårt samarbete”, skriver generaldirektör Mikael Ribbenvik.

https://www.sydsvenskan.se/2020-03-08/arkebiskopen-kravs-pa-svar-om-fritagning-ur-flyktingforvar?utm_source=fb&utm_term=fc7fd99e-fa8b-42c6-8b5f-5b5d648f1eff&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

Förslag: ”Alla samfund ska ha en ´ansvarig förkunnare´ ”

Artikeln av Jacob Zetterman, tidningen Dagen

Tidningen Dagen den 31 jan 2020:
Med en 100-sidig skrift vill näringslivslobbyisten Ulf Lönnberg få upp religionens roll i politiken och föreslår en rad stora förändringar. Det genomgripande temat är att helt klippa banden mellan stat och trossamfund, samt att politiken bör vila på en västerländsk judisk-kristen grund som motar bort inflytande från politisk islam.

Drastiska förändringar 33 religionspolitiska reformer presenteras i Ulf Lönnbergs bok. Om de antogs rakt av skulle det innebära drastiska förändringar för trossamfund i Sverige.

Varför har du skrivit boken? – För att vi behöver en religionspolitisk debatt i Sverige, på samma sätt som vi har en kulturpolitisk debatt, svarar Ulf Lönnberg.

Han säger att religion tyvärr hamnat i skymundan och politiker nöjer sig oftast med att säga att de värnar religionsfriheten, utan att närmare precisera vad de menar.

– Men nu möts religioner på ett helt annat sätt än tidigare och det är starkare och extremare yttringar från olika håll, därför måste de här frågorna tas upp till diskussion.

Ett av dina förslag är att varje trossamfund ska ha en ansvarig förkunnare, varför? – För att det måste finnas ett bredare ansvar för vad som sägs i en religiös talarstol, säger Ulf Lönnberg.

Förslaget liknar det som finns i tidningsbranschen där en ansvarig utgivare är juridiskt ansvarig för det som publiceras. Vid lagbrott är det inte reportern utan den ansvariga utgivaren som hålls ansvarig. Här skulle det vara en samfundsledare som måste ta ansvar för vad enskilda predikanter gör sig skyliga till och på så sätt hålla ordning i ledet. Tanken bakom förslaget med en ansvarig förkunnare är att det ska minska extremism.

Inget är heligt När Ulf Lönnberg i övrigt blickar ut över dagens regelverk verkar inget vara heligt. Bland de 33 förslagen som finns i hans bok finns förbud mot böneutrop och slöjor. För att kapa banden mellan kyrka och stat måste Lagen om Svenska kyrkan tas bort, bidragen till trossamfunden dras in, civil vigselrätt införas och Skatteverket ska inte längre hjälpa samfunden att dra in kyrkoavgift.

Den röda tråden är en sekulär stat där trossamfunden har full autonomi, allt vilande på en lagstiftning byggd på den västerländska judisk-kristna traditionen.

Varför en särställning för denna tradition? – Frankrike är ett bra exempel på där man har religionsfrihet med väldigt starka sekulära förtecken. Staten ska försvara religionsfrihetens rättigheter och begränsningar, men innehållet i de religiösa samfunden ska inte staten syssla med.

Utan religionsfrihet ingen demokrati skriver du i din bok. Vad menar du med det? – Att det inte finns någon öppen diskussion i länder som saknar religionsfrihet, som i Kina eller de islamiska teokratierna Saudiarabien och Iran. I islam är det exempelvis förbjudet att ifrågasätta rättsordningen som finns i Koranen och därmed blir det låst för en demokratisk debatt. Jag vill stå upp och försvara det västerländska synsättet.