Ledarsidorna: Kommunerna börjar genomföra egna granskningar

Till följd av detta kommer Ibn Rushd distrikt Stockholm-Uppsala bli återbetalningsskyldig till kultur- och fritidsförvaltningen i Huddinge kommun med 113 922 kr för 2018 och 124 587 kr för 2019 eller närmare en kvarts miljon kronor för två år.

Till artikeln

Politisk rekryterare för ett kalifat i Järva

Dags att uppmärksamma dina politiker lokalt och nationellt.

Mycket angeläget att känna till och reagera på denna pågående opinionsbildning

LYSSNA Till SVT 1 MINUT

1) Känner din politiker till detta?

2) Hur reagerar han eller hon på detta?

Se också

I Märsta 2015 och i Järfälla idag: Konvertera till islam eller dö

DN: Göteborg drar in stödet till Ibn Rushd – ”Rasistiskt driven kampanj”

Eftersom Socialdemokraterna också ställer sig bakom förvaltningens rekommendation om att säga nej till Ibn Rushd och partierna Demokraterna och Sverigedemokraterna sedan länge velat avslå ansökan, finns nu en bred majoritet i den fråga som varit infekterad alltsedan förra sommaren.

Till DN

Fortsatta böneutrop i Skellefteå

Själva grundfrågan, förbudet mot hög musik från bilar, beslutades.

Moderaterna och Sverigedemokraterna ville ha en särskild regel om att institutionaliserade böneutrop ska förbjudas.

När det gäller böneutropen röstade 14 för och 51 mot att förbudet ska finnas i reglerna.

Norran 16 febr 2021

Handskakningstvåg i Trelleborg – Slöjförbud i Skurup

Trelleborgs handskakningstvång kommer givetvis att överklagas, liksom Skurups

slöjförbud. Det betyder inte att det i religionsfrihetens namn alltid kan och ska krävas särbehandling utan särskilt uppfyllda villkor. Allt fler och starkare religiösa uttryck tar plats i våra offentliga rum och inte sällan med extrema religiösa ledares starka påbud i och utanför sina religiösa kontaktytor.

Kommunen är ju också en arbetsgivare. Men att en kommuns anställda (Trelleborgs) med arbetsuppgifter som innebär kontakt med kommunmedlemmar/allmänhet ska åläggas att handhälsa – eller förbjudas att vägra handhälsa – kan inte rakt av likställas med Handskaningsärendet Arbetsdomstolen, AD 2018 nr 51, där ett tolkföretag dömdes för att ha avbrutit en anställningsintervju med en arbetssökande som vägrade skaka hand.

Beträffande en företagspolicy som behandlar alla anställda (eller alla anställda med kundkontakter) lika ang klädsel och uppförandekoder väger detta tyngre än den enskildes upplevda diskriminering under sådana riktlinjer. (EG-domstolen Mål: MÅL C-157/15/Parterna: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding mot G4S Secures Solutions NV/Avgörande: 14 mars 2017). Att ett företags ordningsregler förbjuder arbetstagarna att på arbetsplatsen bära synliga politiska, filosofiska eller religiösa symboler skapar inte direkt eller Indirekt diskriminering.

Oavsett vilka partier som driver eller motsätter sig inskränkningar i (ytterst) religionsfrihetens namn är det nödvändigt att vi i vår demokratiska rättstat tydliggör religionsfrihetens rättigheter och även preciserar dess begränsningar för att upprätthålla vår rättsordning.

Alltså, viktigt att det kommunala handskakningsbeslutet i Trelleborg seriöst, att underlåta att argumentera och rättsligt pröva populistiska genvägar visar sig inte sällan vara kontraproduktivt i det att reaktionerna i värsta fall kommer för sent.