Trosfrid, blasfemi

IBlasfemi hör inte hemma i en demokratisk, sekulär rättsordning. En välgrundad existentiell orientering eller en genuin religiös tillhörighet måste kunna stå på tillräckligt robusta grunder för att tåla omgivningens frågor, insinuanta problematiseringar och skämtsamma kommentarer. Detta ska inte förväxlas med diskriminerande invektiv, hot och förtal som regleras i och kan beivras enligt annan lagstiftning. Där … Fortsätt läsa ”Trosfrid, blasfemi”

Trosfrid, hädelse

I Inom islam talar man inte om hädelse i vår mening. Där islam råder uppfattas förolämpning av Allah eller Mu-hammed som tecken på avfall i från religionen eller kätte-ri. Där är kätteri uttryckligen förbjudet och straffbart med döden enligt många muslimska religiösa ledare. Det är också gällande lag i ett antal muslimska länder. I vår … Fortsätt läsa ”Trosfrid, hädelse”

Världen idag: S-förbund i Instagram-inlägg: Förbjud koranbränningar

Instagraminlägget lades ut på Tro och Solidaritets Instagram-sida den 24 mars, har på några dagar fått ett 50-tal ”gillningar”, men däremot mestadels kritik i kommentarsfältet. ”Ni anser rätten till yttrandefriheten vara mindre värd än att bränna en bok? Vi ska inte ha blasfemilagar i ett sekulärt samhälle”, kommenterar en användare, vilket i sin tur fått … Fortsätt läsa ”Världen idag: S-förbund i Instagram-inlägg: Förbjud koranbränningar”

DN-ledaren: Susanne Nyström: Både Koranen och Bibeln måste få grillas över öppen eld

Att grupper kan bli upprörda och gå till attack har hittills inte varit ett giltigt skäl för att den som gör eller säger något obekvämt ska tystas. https://www.dn.se/ledare/susanne-nystrom-bade-koranen-och-bibeln-maste-fa-grillas-over-oppen-eld/ Se även min artikel Trosfrid, blasfemi. ”Hädelse mot kristendomen var straffbart i Sverige till år 1949. Då togs hädelselagen bort och lagen formulera-des om och kallades lag … Fortsätt läsa ”DN-ledaren: Susanne Nyström: Både Koranen och Bibeln måste få grillas över öppen eld”

Kommer Muharrem Demirok (c) rita om Sveriges religiösa landskap?

Den 2ds valde Centerpartiet Muharrem Demirok till ny partiledare. Han är uttalad kulturell muslim med självvalt medlemskap i Svenska kyrkan. Han har dubbelt svensk/turkiskt medborgarskap. Valberedningens ordförande Jan Andersson sa inget om huruvida Muharrem Demiroks tweetflöde granskats. Demiroks tweet den 24/6 2017 är anmärkningsvärd. Han skrev då ”Så, en höjdare i SD har öppet sagt … Fortsätt läsa ”Kommer Muharrem Demirok (c) rita om Sveriges religiösa landskap?”

Utan religionsfrihet ingen demokrati

Innehållsförteckning 1 Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde (uppdaterad 21/11 -22) 2 Politik, individ och tro (uppdaterad 21/11 -22)3 Religionsfrihet och kulturarv i morgondagens Sverige (uppdaterad 27/11 -22)4 Olika syn på religionsfrihet (publicerad 2019)5 Mänskliga rättigheter i FN och i Europa (publicerad 2019)6 Kairodeklarationen versus FN (publicerad 2019)7 Demokrati och rättsväsende står över religionsfriheten (publicerad … Fortsätt läsa ”Utan religionsfrihet ingen demokrati”