Trosfrid, blasfemi

IBlasfemi hör inte hemma i en demokratisk, sekulär rättsordning. En välgrundad existentiell orientering eller en genuin religiös tillhörighet måste kunna stå på tillräckligt robusta grunder för att tåla omgivningens frågor, insinuanta problematiseringar och skämtsamma kommentarer. Detta ska inte förväxlas med diskriminerande invektiv, hot och förtal som regleras i och kan beivras enligt annan lagstiftning. Där … Fortsätt läsa ”Trosfrid, blasfemi”

Trosfrid, hädelse

I Inom islam talar man inte om hädelse i vår mening. Där islam råder uppfattas förolämpning av Allah eller Mu-hammed som tecken på avfall i från religionen eller kätte-ri. Där är kätteri uttryckligen förbjudet och straffbart med döden enligt många muslimska religiösa ledare. Det är också gällande lag i ett antal muslimska länder. I vår … Fortsätt läsa ”Trosfrid, hädelse”

Utan religionsfrihet ingen demokrati

Under uppdatering 20 nov – 2 dec 2022 Innehållsförteckning: 1 Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde (uppdaterad 21/11 -20)2 Politik, individ och tro (uppdaterad 21/11 -20)3 Religionsfrihet och kulturarv i morgondagens Sverige (uppdaterad 27/11 -20) 4 Olika syn på religionsfrihet5 Mänskliga rättigheter i FN och i Europa6 Kairodeklarationen versus FN 7 Demokrati och rättsväsende står … Fortsätt läsa ”Utan religionsfrihet ingen demokrati”