Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde

Kap 1 (dec 2019) IReligionspolitiken ska vara ett politiskt sakområde bland alla andra. Den ska vidareutvecklas, analyseras, kritiseras och uppdateras över tid. Med den ska vi upprätthålla religionernas och religionsutövarnas grundlagsfästa rättigheter. Religionsfriheten är inte – och ska inte vara – villkorslös och obegränsad. Våra religionspolitiska mål ska rymmas inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter … Fortsätt läsa ”Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde”

Ett nytt politiskt sakområde

1 Våra religionspolitiska mål ska rymmas inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter och Europakonventionens skydd för de mänskliga rättigheterna. Europakonventionen trädde i kraft som svensk lag den 1 januari 1995. Enligt artikel 9 är inskränkningar i religions- och trosfriheten tillåtna under förutsättning att de är föreskrivna i lag och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med … Fortsätt läsa ”Ett nytt politiskt sakområde”

Religionspolitik – Vad är det, behövs det?

I Som demokratisk rättsstat ska Sverige alltjämt och framgent vila på västerländsk judisk-kristen tradition som tjänat och tjänar oss väl. Här ska ingen hindras att utöva sin religion. Här ska ingen behöva acceptera påtvingade och integritetskränkande religiösa uttryck och normer. Under de senaste decennierna har Sveriges religiösa landskap omdanats. Religionsfriheten har aldrig varit – och … Fortsätt läsa ”Religionspolitik – Vad är det, behövs det?”

Med allmänna motionstiden kommer ett välkommet offentligt samtal om förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Jag välkomnar att förbud mot icke-medicinsk omskärelse blir en fråga för riksdagen. Se syftet med projektet Svenskreligionspolitiskdebatt.com Religioner och dess utövare ska garanteras religionsfrihet med rättigheter och även begränsningar i svensk lag som ryms inom FN:s mänskliga rättigheter och Europadeklarationen. Inom de ramarna kan och ska den judisk-kristna traditionen utgöra grunden oavsett i vilken religions … Fortsätt läsa ”Med allmänna motionstiden kommer ett välkommet offentligt samtal om förbud mot icke-medicinsk omskärelse”

Med allmänna motionstiden kommer ett välkommet offentligt samtal om begränsning av böneutrop

[Texten uppdaterad 28/9 07:30] Jag välkomnar att böneutropen blir en fråga för riksdagen. Se syftet med projektet Svenskreligionspolitiskdebatt.com Religioner och dess utövare ska garanteras rättigheter i svensk religionsfrihet med begränsningar i svensk lag som ryms inom FN:s mänskliga rättigheter och Europadeklarationen. Inom de ramarna kan och ska den kristna traditionen utgöra grunden oavsett i vilken … Fortsätt läsa ”Med allmänna motionstiden kommer ett välkommet offentligt samtal om begränsning av böneutrop”

3 Vårt kristna arv

I Den västerländska judisk kristna traditionen har tjänat oss väl genom historien. Det är i den traditionen vi drivit igenom våra samhällsreformer och utvecklat den sekulära, demokratiska rättsstaten. Religiösa och dogmatiska urkundstolkningar ska dock inte fungera som rättspolitisk källa för konstitution och rättsordning såsom fallet är i teokratier. I Sverige ska religiöst, filosofiskt och ideologiskt … Fortsätt läsa ”3 Vårt kristna arv”

’Tro och solidaritet’ har inget att säga om religionsfrihet – vart är de på väg?

Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) – tidigare Broderskapsrörelsen) – ska byta ledning. Till ordförande föreslås Sara Kukka-Salam, 31 år. Hon är S-politiker i Solna, hennes mamma är finsk hennes pappa från Pakistan. Till vice ordförande föreslås Jesper Eneroth, 25 år och socialdemokraternas gruppledare i Kyrkomötet. STS:s svaga positionering Texterna på Tro och solidaritets hemsida … Fortsätt läsa ”’Tro och solidaritet’ har inget att säga om religionsfrihet – vart är de på väg?”

Ny sakpolitisk religionspolitik

I Sverige ska vi – försvara trossamfunds och individers grundlagsfästa religionsfrihet med dess rättigheter och – utarbeta och fastställa mer preciserade gränser mot religiöst och politiskt-religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn. – skapa och vårda kunskap, förståelse och respekt – för Sverige som demokratisk rättsstat, byggd på västerländsk kristen tradition som tjänat och som fortsatt tjänar … Fortsätt läsa ”Ny sakpolitisk religionspolitik”

Ulf Lönnberg: ”Identitetspolitik hör inte hemma i svensk religionspolitik”

Bjereld/Demker på villovägar när de likställer intressepolitik och identitetspolitik som likvärdiga sakpolitiska områden. Sedan två decennier är Sveriges politiska och religiösa landskap under stark omvandling. Under samma tid har identitetspolitiken slagit rot i några riksdagspartier. Nu ska vi enligt Professor Ulf Bjereld och Professor Marie Demker betrakta intressepolitik och identitetspolitik ”som två lika berättigade sakområden” … Fortsätt läsa ”Ulf Lönnberg: ”Identitetspolitik hör inte hemma i svensk religionspolitik””

Med barnkonventionen ska vi skydda barnen från extremistisk religiös indoktrinering

Ulf Lönnberg: 13 januari 2020Inom ramen för Barnkonventionen har vi möjlighet att upprätthålla och vidareutveckla Sverige som demokratisk rättsstat på den västerländska judisk-kristna traditionen. Enligt konventionen ska det finnas plats för all religionsutövning inom respektive nations lagar. Nu är Barnkonventionen svensk lag. Det välkomnas – om än inte av alla. Fr o m nu kan … Fortsätt läsa ”Med barnkonventionen ska vi skydda barnen från extremistisk religiös indoktrinering”