Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)

IFör att upprätthålla en åtskillnad mellan politik och religion måste Lagen om Svenska kyrkan avvecklas och Myndigheten för stöd till trossamfund läggas ned. Enligt de senaste uppgifterna på SST:s (Myndighetens för stöd till trossamfund) hemsida delade SST ut totalt 53.515.467 kr i organisationsbidrag till religiösa samar-betsorganisationer år 2017. Utöver det fick samma år ett antal … Fortsätt läsa ”Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)”

3 Religionsfriheten och vårt kristna kulturarv

(Uppdaterad 22/11 22) IDet är i den västerländskt kristna traditionen som vi i Sverige ska försvara trossamfunds och individers religiösa rättigheter och avvärja religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn. Nu och för framtiden krävs en målmedveten religionspolitik för att upprätthålla förståelse och respekt för Sverige som demokratisk rättsstat. Religiösa urkunder ska inte och kan inte inte … Fortsätt läsa ”3 Religionsfriheten och vårt kristna kulturarv”

Mattias Irving förstår inte religionsfrihetens innebörd

Tiden går. Partiet Nyans har nu sin första partiledarstrid. Och nyligen skrev Martin Irving rapporten som han själv är medförfattare till. Mattias Irving är medförfattare till European Islamophobia Report 2021. Han kommenterar den på Sydsvenskan debatt. Där anför han bl a ”att muslimer som står upp för religionsfriheten [i Sverige] finner sig alltför ofta isolerade … Fortsätt läsa ”Mattias Irving förstår inte religionsfrihetens innebörd”

Värna västerländsk kristen tradition som Sveriges kulturella fundament

Imamernas s k njutningsäktenskap är bara ett exempel på extrem islamsk religionstillämpning i Sverige. Politiskt råder vi ännu över hur vårt religösa landskap framgent ska rymma adekvat respekt och plats för olika religioner. Men det brådskar. Sverigedemokraterna vill nu ta bort vigselrätten för imamer (Dagen debatt 27ds) för att värna ”det svenska systemet för äktenskap … Fortsätt läsa ”Värna västerländsk kristen tradition som Sveriges kulturella fundament”

”Muslimska (intresse-) partier”

I Inför valet 2018 ansökte det muslimska partiet Jasin om registrering hos valmyndigheten. Partiets namn refererar till 36:e suran i Koranen: Hjärtat av Koranen. Enligt partiets talesperson Mehdi Hosseini orsakade interna stridigheter, att de inte kunde skicka in de komplette-rande uppgifter som krävdes, varför partiet inte kunde delta i valrörelsen. Inför valet 2022 satsar ett … Fortsätt läsa ””Muslimska (intresse-) partier””

Utan religionsfrihet ingen demokrati

Under uppdatering 20 nov – 2 dec 2022 Innehållsförteckning: 1 Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde (uppdaterad 21/11 -20)2 Politik, individ och tro (uppdaterad 21/11 -20)3 Religionsfrihet och kulturarv i morgondagens Sverige (uppdaterad 27/11 -20) 4 Olika syn på religionsfrihet5 Mänskliga rättigheter i FN och i Europa6 Kairodeklarationen versus FN 7 Demokrati och rättsväsende står … Fortsätt läsa ”Utan religionsfrihet ingen demokrati”