Ingen vigselrätt för trossamfund

I Tre partier, Socialdemokraterna, Centern och Sverige-demokraterna har aviserat att de kommer att ställa upp i Kyrkovalet 2021. Stefan Löfven blygs varken att hålla fast vid en fortsatt politisk kontroll över Svenska kyrkan och inte heller att ge kyrkan direktiv. Den 22 juni 2017 intervjuades han i Kyrkans tidning:1 ”Jag kan förstå att man av … Fortsätt läsa ”Ingen vigselrätt för trossamfund”

Utan religionsfrihet ingen demokrati

Innehållsförteckning 1 Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde (uppdaterad 21/11 -22) 2 Politik, individ och tro (uppdaterad 21/11 -22)3 Religionsfrihet och kulturarv i morgondagens Sverige (uppdaterad 27/11 -22)4 Olika syn på religionsfrihet (publicerad 2019)5 Mänskliga rättigheter i FN och i Europa (publicerad 2019)6 Kairodeklarationen versus FN (publicerad 2019)7 Demokrati och rättsväsende står över religionsfriheten (publicerad … Fortsätt läsa ”Utan religionsfrihet ingen demokrati”

Mattias Irving förstår inte religionsfrihetens innebörd

Tiden går. Partiet Nyans har nu sin första partiledarstrid. Och nyligen skrev Martin Irving rapporten som han själv är medförfattare till. Mattias Irving är medförfattare till European Islamophobia Report 2021. Han kommenterar den på Sydsvenskan debatt. Där anför han bl a ”att muslimer som står upp för religionsfriheten [i Sverige] finner sig alltför ofta isolerade … Fortsätt läsa ”Mattias Irving förstår inte religionsfrihetens innebörd”

Värna västerländsk kristen tradition som Sveriges kulturella fundament

Imamernas s k njutningsäktenskap är bara ett exempel på extrem islamsk religionstillämpning i Sverige. Politiskt råder vi ännu över hur vårt religösa landskap framgent ska rymma adekvat respekt och plats för olika religioner. Men det brådskar. Sverigedemokraterna vill nu ta bort vigselrätten för imamer (Dagen debatt 27ds) för att värna ”det svenska systemet för äktenskap … Fortsätt läsa ”Värna västerländsk kristen tradition som Sveriges kulturella fundament”

(SD) ska utreda fortsatt medverkan i kyrkovalet – finns inte på kartan hos (S) och (C)

Sverigedemokraterna tar sig an religiösa traditioner och Svenska kyrkan med nya religionspolitiska ingångsvärden. SD:s ordföranden Jimmy Åkesson har aviserat att Sverigedemokraterna efter kyrkovalet i höst ska utreda hur partiet ska förhålla sig till Kyrkovalen i framtiden. – Men jag tänker också att vi inte kan lämna styret av Svenska kyrkan helt fritt åt Socialdemokraterna. Det … Fortsätt läsa ”(SD) ska utreda fortsatt medverkan i kyrkovalet – finns inte på kartan hos (S) och (C)”

Svenska kyrkan är en hybrid mellan myndighet och lagligt reglerad folkrörelse

Tre biskopar har satt ned foten och vill slippa partierna i kyrkovalet. Men deras agerande är ytterst en intern fråga för Svenska kyrkan. Det anmärkningsvärda är att (s), (c) och (sd) härdar ut och ställer upp i kyrkovalet ännu 2021. Men med arvet från Gustav Vasa släpar Sveriges efter. Svenska kyrkan ska vara fullt ut … Fortsätt läsa ”Svenska kyrkan är en hybrid mellan myndighet och lagligt reglerad folkrörelse”

De konkreta förslagen

> Sakinformation och opinionsbildning ska etablera förståelse och respekt för Sverige som sekulär, demokratisk rättsstat. > Sverige ska alltjämt och framgent vila på – och ska byggas vidare på – den västerländska judisk-kristna traditionen som tjänat – och tjänar – oss väl. > Religionsfrihetens rättigheter och begränsningar måste ständigt försvars och upprätthållas. > Religionsfriheten ska … Fortsätt läsa ”De konkreta förslagen”

Religiöst omvandlingstryck i Sverige

Ökat antal individer i Sverige från totalitära och teokratisk regimer medför en andel extremt religiösa aktörer som kräver parallell religiös rättsordning, religiöst motiverade klädkoder, könsseparerade badtider, böneutrop och olika rättigheter för män och kvinnor. En mindre andel av de som kommit till Sverige från totalitära och teokratisk regimer kräver i religionsfrihetens namn parallell religiös rättsordning, … Fortsätt läsa ”Religiöst omvandlingstryck i Sverige”

Med allmänna motionstiden kommer ett välkommet offentligt samtal om förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Jag välkomnar att förbud mot icke-medicinsk omskärelse blir en fråga för riksdagen. Se syftet med projektet Svenskreligionspolitiskdebatt.com Religioner och dess utövare ska garanteras religionsfrihet med rättigheter och även begränsningar i svensk lag som ryms inom FN:s mänskliga rättigheter och Europadeklarationen. Inom de ramarna kan och ska den judisk-kristna traditionen utgöra grunden oavsett i vilken religions … Fortsätt läsa ”Med allmänna motionstiden kommer ett välkommet offentligt samtal om förbud mot icke-medicinsk omskärelse”

Civil vigselrätt ska vara enda juridiskt giltiga alternativ

Undermålig integration med äktenskapsproblem Ökande närvaro av människor som anammar normer och rättsuppfattningar som råder i teokratiska regimer och som inte godtar vår sekulära demokrati och vår religionsfrihet, ställer Sverige inför stora utmaningar. Det nya muslimska partiet Nyans ställer upp i valet 2022 på nationell nivå utöver i vissa kommuner och regioner. Så länge vi … Fortsätt läsa ”Civil vigselrätt ska vara enda juridiskt giltiga alternativ”