Ingen vigselrätt för trossamfund

I Tre partier, Socialdemokraterna, Centern och Sverige-demokraterna har aviserat att de kommer att ställa upp i Kyrkovalet 2021. Stefan Löfven blygs varken att hålla fast vid en fortsatt politisk kontroll över Svenska kyrkan och inte heller att ge kyrkan direktiv. Den 22 juni 2017 intervjuades han i Kyrkans tidning:1 ”Jag kan förstå att man av … Fortsätt läsa ”Ingen vigselrätt för trossamfund”

Debattskriften Utan religionsfrihet ingen demokrati

Innehållsförteckning:Förord1 Ett politiskt sakområde2 Individ, politik och tro3 Religionsfriheten och vårt kristna arv 4 Olika syn på religionsfrihet5 Mänskliga rättigheter i FN och i Europa6 Kairodeklarationen versus FN 7 Demokrati och rättsväsende står över religionsfriheten8 Lagen om trossamfund9 Ansvarig förkunnare10 Skrota Lagen om Svenska kyrkan11 Ingen vigselrätt för trossamfund12 Kyrkovalen – en religionspolitisk skamfläck13 Lägg … Fortsätt läsa ”Debattskriften Utan religionsfrihet ingen demokrati”

(SD) ska utreda fortsatt medverkan i kyrkovalet – finns inte på kartan hos (S) och (C)

Sverigedemokraterna tar sig an religiösa traditioner och Svenska kyrkan med nya religionspolitiska ingångsvärden. SD:s ordföranden Jimmy Åkesson har aviserat att Sverigedemokraterna efter kyrkovalet i höst ska utreda hur partiet ska förhålla sig till Kyrkovalen i framtiden. – Men jag tänker också att vi inte kan lämna styret av Svenska kyrkan helt fritt åt Socialdemokraterna. Det … Fortsätt läsa ”(SD) ska utreda fortsatt medverkan i kyrkovalet – finns inte på kartan hos (S) och (C)”

Svenska kyrkan är en hybrid mellan myndighet och lagligt reglerad folkrörelse

Tre biskopar har satt ned foten och vill slippa partierna i kyrkovalet. Men deras agerande är ytterst en intern fråga för Svenska kyrkan. Det anmärkningsvärda är att (s), (c) och (sd) härdar ut och ställer upp i kyrkovalet ännu 2021. Men med arvet från Gustav Vasa släpar Sveriges efter. Svenska kyrkan ska vara fullt ut … Fortsätt läsa ”Svenska kyrkan är en hybrid mellan myndighet och lagligt reglerad folkrörelse”

De konkreta förslagen

> Sakinformation och opinionsbildning ska etablera förståelse och respekt för Sverige som sekulär, demokratisk rättsstat. > Sverige ska alltjämt och framgent vila på – och ska byggas vidare på – den västerländska judisk-kristna traditionen som tjänat – och tjänar – oss väl. > Religionsfrihetens rättigheter och begränsningar måste ständigt försvars och upprätthållas. > Religionsfriheten ska … Fortsätt läsa ”De konkreta förslagen”

Religiöst omvandlingstryck i Sverige

Ökat antal individer i Sverige från totalitära och teokratisk regimer medför en andel extremt religiösa aktörer som kräver parallell religiös rättsordning, religiöst motiverade klädkoder, könsseparerade badtider, böneutrop och olika rättigheter för män och kvinnor. En mindre andel av de som kommit till Sverige från totalitära och teokratisk regimer kräver i religionsfrihetens namn parallell religiös rättsordning, … Fortsätt läsa ”Religiöst omvandlingstryck i Sverige”

Med allmänna motionstiden kommer ett välkommet offentligt samtal om förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Jag välkomnar att förbud mot icke-medicinsk omskärelse blir en fråga för riksdagen. Se syftet med projektet Svenskreligionspolitiskdebatt.com Religioner och dess utövare ska garanteras religionsfrihet med rättigheter och även begränsningar i svensk lag som ryms inom FN:s mänskliga rättigheter och Europadeklarationen. Inom de ramarna kan och ska den judisk-kristna traditionen utgöra grunden oavsett i vilken religions … Fortsätt läsa ”Med allmänna motionstiden kommer ett välkommet offentligt samtal om förbud mot icke-medicinsk omskärelse”

Civil vigselrätt ska vara enda juridiskt giltiga alternativ

Undermålig integration med äktenskapsproblem Ökande närvaro av människor som anammar normer och rättsuppfattningar som råder i teokratiska regimer och som inte godtar vår sekulära demokrati och vår religionsfrihet, ställer Sverige inför stora utmaningar. Det nya muslimska partiet Nyans ställer upp i valet 2022 på nationell nivå utöver i vissa kommuner och regioner. Så länge vi … Fortsätt läsa ”Civil vigselrätt ska vara enda juridiskt giltiga alternativ”

Förslag: ”Alla samfund ska ha en ´ansvarig förkunnare´ ”

Tidningen Dagen den 31 jan 2020:Med en 100-sidig skrift vill näringslivslobbyisten Ulf Lönnberg få upp religionens roll i politiken och föreslår en rad stora förändringar. Det genomgripande temat är att helt klippa banden mellan stat och trossamfund, samt att politiken bör vila på en västerländsk judisk-kristen grund som motar bort inflytande från politisk islam. Drastiska … Fortsätt läsa ”Förslag: ”Alla samfund ska ha en ´ansvarig förkunnare´ ””

Förslag: Alla samfund ska ha en ”ansvarig förkunnare”

Ur tidningen dagen den 30 jab 2019 Precis som en tidning har en ansvarig utgivare som kan bli straffad för det som skrivs bör alla trossamfund i Sverige ha en ansvarig förkunnare. Det menar Ulf Lönnberg som kommit ut med en skrift med 33 religionspolitiska reformer.– Jag vill dra i gång debatten, säger han till … Fortsätt läsa ”Förslag: Alla samfund ska ha en ”ansvarig förkunnare””