Politik, individ och tro

Vàclav Havel, dramatiker och Tjeckiens president 1993-2003, skrev i sin bok Sommartankar: ”Det beror i hög grad på politikernavilka sociala krafter de frigöroch vilka de undertrycker,om de söker stöd hos det bästasom finns hos varje medborgareeller det sämstasom finns hos varje medborgare.” IVi utvecklar och tillämpar normer och dygder utifrån våra och omgivningens erfarenheter, filosofiska … Fortsätt läsa ”Politik, individ och tro”

Individ, politik och tro

I Människor utvecklar och tillämpar sina normer och dygder utifrån sina filosofiska tankemodeller eller sina utifrån sina politiska eller religiösa föredömen. Det sker individuellt men kanske mest i olika gemenskaper i det civila samhället. Att ta sig an de stora existentiella frågorna – med eller utan religiösa förtecken, enskilt eller tillsammans med andra – skyddas … Fortsätt läsa ”Individ, politik och tro”

Hyfsa debatten om religion, politik och ideologi

Varje begrepp ska så lång som möjligt spegla den definition och det innehåll som enligt praxis är den mest korrekt och mest tillämpade. Lathund till vägledning och båtnad för opinionsbildare och politiker som vill kväsa makthungriga populister. religion – existentiell positioneringreligion – demokrati, rättssäkerhetpolitik – demokrati och rättsordningreligion – utan åtskillnad till politikideologi – utan … Fortsätt läsa ”Hyfsa debatten om religion, politik och ideologi”

Religionspolitik – Vad är det, behövs det?

I Som demokratisk rättsstat ska Sverige alltjämt och framgent vila på västerländsk judisk-kristen tradition som tjänat och tjänar oss väl. Här ska ingen hindras att utöva sin religion. Här ska ingen behöva acceptera påtvingade och integritetskränkande religiösa uttryck och normer. Under de senaste decennierna har Sveriges religiösa landskap omdanats. Religionsfriheten har aldrig varit – och … Fortsätt läsa ”Religionspolitik – Vad är det, behövs det?”

Ingen naturrätt i politiken

IMed naturrätt förstås att det existerar rättsprinciper som är inympade i människans natur. Detta genom någon form av gudomligt ursprung eller genom någon övernaturlig, icke-religiös, grundläggande existentiell förutsättning för naturen och livet. 1900-talets ideologiska och politiska utveckling i Sverige präglades av Uppsalafilosofen Axel Hägerströms (1868 – 1939). Efter den orienterar vi oss med rättspositivismens princip, … Fortsätt läsa ”Ingen naturrätt i politiken”

Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde

Kap 1 (dec 2019) IReligionspolitiken ska vara ett politiskt sakområde bland alla andra. Den ska vidareutvecklas, analyseras, kritiseras och uppdateras över tid. Med den ska vi upprätthålla religionernas och religionsutövarnas grundlagsfästa rättigheter. Religionsfriheten är inte – och ska inte vara – villkorslös och obegränsad. Våra religionspolitiska mål ska rymmas inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter … Fortsätt läsa ”Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde”

Ingen naturrätt i politiken

I Med naturrätt förstås att det existerar rättsprinciper som är inympade i människans natur. Detta genom någon form av gudomligt ursprung eller genom någon övernaturlig, icke-religiös, grundläggande existentiell förutsättning för naturen och livet. 1900-talets ideologiska och politiska utveckling i Sverige präglades av Uppsalafilosofen Axel Hägerströms (1868 – 1939). Efter den orienterar vi oss med rättspostivismens … Fortsätt läsa ”Ingen naturrätt i politiken”

Sakpolitisk religionspolitik

Bloggen ska inspirera till en svensk religionspolitisk debatt om religionernas plats i vår demokrati.Utan en grundlagsfäst religionsfrihet med rättigheter och begränsningar fungerar ingen demokrati.I Sverige ska vi försvara trossamfunds och individers religiösa rättigheter och sätta gränser mot religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn, både på det kollektiva och individuella planet. I Sverige krävs nu en målmedveten … Fortsätt läsa ”Sakpolitisk religionspolitik”

Politisk konsensus är inget självändamål för kristenheten

Lars H Gustafsson vill bilda en ny rörelse, Andlig Demokratisk Samling (ads) (Kyrkans Tidning debatt 7ds) ”Kanske inte som politiskt parti” skriver han och pekar ut konkreta politiska problem att åtgärda: ”I en tid med krig, hat, klimathot liksom ökande psykisk och existentiell ohälsa behöver vi [kristenheten] samlas på nytt.” Men till vad? Är kristenhetens … Fortsätt läsa ”Politisk konsensus är inget självändamål för kristenheten”

Läs Omar Makram’s analys om att vissa värdesystem är bättre än andra:

”Vi lever i andra tider nu på den del av jordytan vi bebor, och det privilegium som tilldelats religionen har haft sin tid.  Nu är det hög tid för religiös åskådning att behandlas på samma sätt som övrig åskådning. Vi måste också en gång för alla begrava allt vad identitetspolitik heter, göra oss fullständigt kvitt … Fortsätt läsa ”Läs Omar Makram’s analys om att vissa värdesystem är bättre än andra:”