Politik, individ och tro

Vàclav Havel, dramatiker och Tjeckiens president 1993-2003, skrev i sin bok Sommartankar: ”Det beror i hög grad på politikernavilka sociala krafter de frigöroch vilka de undertrycker,om de söker stöd hos det bästasom finns hos varje medborgareeller det sämstasom finns hos varje medborgare.” IVi utvecklar och tillämpar normer och dygder utifrån våra och omgivningens erfarenheter, filosofiska … Fortsätt läsa ”Politik, individ och tro”

Individ, politik och tro

I Människor utvecklar och tillämpar sina normer och dygder utifrån sina filosofiska tankemodeller eller sina utifrån sina politiska eller religiösa föredömen. Det sker individuellt men kanske mest i olika gemenskaper i det civila samhället. Att ta sig an de stora existentiella frågorna – med eller utan religiösa förtecken, enskilt eller tillsammans med andra – skyddas … Fortsätt läsa ”Individ, politik och tro”

Ulf Lönnberg: ”Identitetspolitik hör inte hemma i svensk religionspolitik”

Bjereld/Demker på villovägar när de likställer intressepolitik och identitetspolitik som likvärdiga sakpolitiska områden. Sedan två decennier är Sveriges politiska och religiösa landskap under stark omvandling. Under samma tid har identitetspolitiken slagit rot i några riksdagspartier. Nu ska vi enligt Professor Ulf Bjereld och Professor Marie Demker betrakta intressepolitik och identitetspolitik ”som två lika berättigade sakområden” … Fortsätt läsa ”Ulf Lönnberg: ”Identitetspolitik hör inte hemma i svensk religionspolitik””

Hyfsa debatten om religion, politik och ideologi

Varje begrepp ska så lång som möjligt spegla den definition och det innehåll som enligt praxis är den mest korrekt och mest tillämpade. Lathund till vägledning och båtnad för opinionsbildare och politiker som vill kväsa makthungriga populister. religion – existentiell positioneringreligion – demokrati, rättssäkerhetpolitik – demokrati och rättsordningreligion – utan åtskillnad till politikideologi – utan … Fortsätt läsa ”Hyfsa debatten om religion, politik och ideologi”

Religionspolitik – Vad är det, behövs det?

I Som demokratisk rättsstat ska Sverige alltjämt och framgent vila på västerländsk judisk-kristen tradition som tjänat och tjänar oss väl. Här ska ingen hindras att utöva sin religion. Här ska ingen behöva acceptera påtvingade och integritetskränkande religiösa uttryck och normer. Under de senaste decennierna har Sveriges religiösa landskap omdanats. Religionsfriheten har aldrig varit – och … Fortsätt läsa ”Religionspolitik – Vad är det, behövs det?”

Ingen naturrätt i politiken

IMed naturrätt förstås att det existerar rättsprinciper som är inympade i människans natur. Detta genom någon form av gudomligt ursprung eller genom någon övernaturlig, icke-religiös, grundläggande existentiell förutsättning för naturen och livet. 1900-talets ideologiska och politiska utveckling i Sverige präglades av Uppsalafilosofen Axel Hägerströms (1868 – 1939). Efter den orienterar vi oss med rättspositivismens princip, … Fortsätt läsa ”Ingen naturrätt i politiken”

Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde

Kap 1 (dec 2019) IReligionspolitiken ska vara ett politiskt sakområde bland alla andra. Den ska vidareutvecklas, analyseras, kritiseras och uppdateras över tid. Med den ska vi upprätthålla religionernas och religionsutövarnas grundlagsfästa rättigheter. Religionsfriheten är inte – och ska inte vara – villkorslös och obegränsad. Våra religionspolitiska mål ska rymmas inom ramarna för FN:s mänskliga rättigheter … Fortsätt läsa ”Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde”

Ingen naturrätt i politiken

I Med naturrätt förstås att det existerar rättsprinciper som är inympade i människans natur. Detta genom någon form av gudomligt ursprung eller genom någon övernaturlig, icke-religiös, grundläggande existentiell förutsättning för naturen och livet. 1900-talets ideologiska och politiska utveckling i Sverige präglades av Uppsalafilosofen Axel Hägerströms (1868 – 1939). Efter den orienterar vi oss med rättspostivismens … Fortsätt läsa ”Ingen naturrätt i politiken”

Ny sakpolitisk religionspolitik

I Sverige ska vi – försvara trossamfunds och individers grundlagsfästa religionsfrihet med dess rättigheter och – utarbeta och fastställa mer preciserade gränser mot religiöst och politiskt-religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn. – skapa och vårda kunskap, förståelse och respekt – för Sverige som demokratisk rättsstat, byggd på västerländsk kristen tradition som tjänat och som fortsatt tjänar … Fortsätt läsa ”Ny sakpolitisk religionspolitik”

Bullentin: ”DEBATT: Skrota Lagen om Svenska kyrkan”

Sammanfattad text nedan – hela artikeln på Bullentin Debatt Svenska folket – oavsett medlemskap i Svenska kyrkan eller om individen är med eller utan religiös hemvist i andra samfund – trakteras i varierande grad med Svenska kyrkans politiska propaganda. – – – Särskilt påtagligt blir det när statens och Svenska kyrkans utrikespolitik sammanfaller, som i … Fortsätt läsa ”Bullentin: ”DEBATT: Skrota Lagen om Svenska kyrkan””