Värna västerländsk kristen tradition som Sveriges kulturella fundament

Imamernas s k njutningsäktenskap är bara ett exempel på extrem islamsk religionstillämpning i Sverige. Politiskt råder vi ännu över hur vårt religösa landskap framgent ska rymma adekvat respekt och plats för olika religioner. Men det brådskar. Sverigedemokraterna vill nu ta bort vigselrätten för imamer (Dagen debatt 27ds) för att värna ”det svenska systemet för äktenskap … Fortsätt läsa ”Värna västerländsk kristen tradition som Sveriges kulturella fundament”

Förstatliga Folkbildningsrådet

IPå Folkbildningsrådets hemsida står följande: ”Varje år ger staten över fyra miljarder kronor i bidrag till folkbildningen för att stärka demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela de pengarna till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt. Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemsorganisationer. … Fortsätt läsa ”Förstatliga Folkbildningsrådet”

Förstatliga Folkbildningsrådet

IPå Folkbildningsrådets hemsida står följande: ”Varje år ger staten över fyra miljarder kronor i bidrag till folkbildningen för att stärka demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. En av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter är att fördela de pengarna till folkhögskolor och studieförbund och säkerställa att de används på rätt sätt. Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemsorganisationer. … Fortsätt läsa ”Förstatliga Folkbildningsrådet”

Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)

IFör att upprätthålla en åtskillnad mellan politik och religion måste Lagen om Svenska kyrkan avvecklas och Myndigheten för stöd till trossamfund läggas ned. Enligt de senaste uppgifterna på SST:s (Myndighetens för stöd till trossamfund) hemsida delade SST ut totalt 53.515.467 kr i organisationsbidrag till religiösa samar-betsorganisationer år 2017. Utöver det fick samma år ett antal … Fortsätt läsa ”Lägg ner Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)”

De konkreta förslagen

> Sakinformation och opinionsbildning ska etablera förståelse och respekt för Sverige som sekulär, demokratisk rättsstat. > Sverige ska alltjämt och framgent vila på – och ska byggas vidare på – den västerländska judisk-kristna traditionen som tjänat – och tjänar – oss väl. > Religionsfrihetens rättigheter och begränsningar måste ständigt försvars och upprätthållas. > Religionsfriheten ska … Fortsätt läsa ”De konkreta förslagen”

Utan religionsfrihet ingen demokrati

Under uppdatering 20 nov – 2 dec 2022 Innehållsförteckning: 1 Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde (uppdaterad 21/11 -20)2 Politik, individ och tro (uppdaterad 21/11 -20)3 Religionsfrihet och kulturarv i morgondagens Sverige (uppdaterad 27/11 -20) 4 Olika syn på religionsfrihet5 Mänskliga rättigheter i FN och i Europa6 Kairodeklarationen versus FN 7 Demokrati och rättsväsende står … Fortsätt läsa ”Utan religionsfrihet ingen demokrati”

Om Folkbildningsrådet, SST och religionsfrihet i Sverige

År 1991 kom en ny folkbildningsförordning. Utifrån den bildades Folkbildningsrådet (FBR) vars beslut att utse bidragsberättigade aktörer då blev målstyrda istället för, som tidigare, regelstyrda. Folkbildningsrådet får över fyra miljarder kronor att fördela till folkbildningen varje år. På Dagen debatt (12ds) påvisar Sameh Egyptson att Folkbildningsrådet under tjugo år fördelat ”allmänna medel till en studieorganisation … Fortsätt läsa ”Om Folkbildningsrådet, SST och religionsfrihet i Sverige”