3 Vårt kristna arv

I Den västerländska judisk kristna traditionen har tjänat oss väl genom historien. Det är i den traditionen vi drivit igenom våra samhällsreformer och utvecklat den sekulära, demokratiska rättsstaten. Men religiösa och dogmatiska urkundstolkningar ska inte fungera som rättspolitisk källa för konstitution och rättsordning såsom fallet är i teokratier. I Sverige ska religiöst, filosofiskt och ideologiskt … Fortsätt läsa 3 Vårt kristna arv

DEBATTBOKEN Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati

26 inspirationstexter för religionspolitiska samtal – Utkom i dec 2019/104sidor/BoD Förord och kapitel läggs ut här efter hand fr o m aug 2020 Förord 1 Ett politiskt sakområde   2 Individ, politik och tro 3 Vårt kristna arv 4 Olika syn i världen på religionsfrihet 5 Mänskliga rättigheter i FN och Europa 6 Kairodeklarationen versus FN … Fortsätt läsa DEBATTBOKEN Utan religionsfrihetens rättigheter och begränsningar ingen demokrati

25 Frikyrkorna och religionsfriheten

Med hänsyn till den partiella skilsmässan mellan Svenska kyrkan och svenska staten har Frikyrkorna har en sär-skild, egen och viktig samhällsroll i vårt land. Denna text är en debattartikel som publicerades i Dagen den 2 okto-ber 2019. De dygder och normer som tjänat oss väl ska upprätthållas. På ledarplats den 20 september lyfte Dagen fram … Fortsätt läsa 25 Frikyrkorna och religionsfriheten

Civil vigselrätt ska vara enda juridiskt giltiga alternativ

Undermålig integration med äktenskapsproblem Ökande närvaro av människor som anammar normer och rättsuppfattningar som råder i teokratiska regimer och som inte godtar vår sekulära demokrati och vår religionsfrihet, ställer Sverige inför stora utmaningar. Det nya muslimska partiet Nyans ställer upp i valet 2022 på nationell nivå utöver i vissa kommuner och regioner. Så länge vi … Fortsätt läsa Civil vigselrätt ska vara enda juridiskt giltiga alternativ

Med barnkonventionen ska vi skydda barnen från extremistisk religiös indoktrinering

Ulf Lönnberg: 13 januari 2020Inom ramen för Barnkonventionen har vi möjlighet att upprätthålla och vidareutveckla Sverige som demokratisk rättsstat på den västerländska judisk-kristna traditionen. Enligt konventionen ska det finnas plats för all religionsutövning inom respektive nations lagar. Nu är Barnkonventionen svensk lag. Det välkomnas – om än inte av alla. Fr o m nu kan … Fortsätt läsa Med barnkonventionen ska vi skydda barnen från extremistisk religiös indoktrinering