Religionsfriheten och vårt kristna kulturarv

3 Religionsfrihet och kulturarv i morgondagens Sverige (avd 3 – uppdaterad Uppdaterad text 27/11) ISverige ska vi i den västerländskt kristna traditionen försvara trossamfunds och individers religiösa rättigheter och avvärja religiöst maktmissbruk i religionsfrihetens namn. Nu och för framtiden krävs en samlad politik om religionernas plats i Sverige. En ny religionspolitik som klargör religionsfrihetens rättigheter … Fortsätt läsa ”Religionsfriheten och vårt kristna kulturarv”

Utan religionsfrihet ingen demokrati

Innehållsförteckning 1 Religionspolitik – ett nytt politiskt sakområde (uppdaterad 21/11 -22) 2 Politik, individ och tro (uppdaterad 21/11 -22)3 Religionsfrihet och kulturarv i morgondagens Sverige (uppdaterad 27/11 -22)4 Olika syn på religionsfrihet (publicerad 2019)5 Mänskliga rättigheter i FN och i Europa (publicerad 2019)6 Kairodeklarationen versus FN (publicerad 2019)7 Demokrati och rättsväsende står över religionsfriheten (publicerad … Fortsätt läsa ”Utan religionsfrihet ingen demokrati”