Mathias Bred intervjuar Jacob Rudenstrand: ”Gränsen för yttrandefrihet går inte vid religiösas känslor”

Jacob Rudenstrand

Innebär Islams närvaro i Sverige en slags ny situation för religionsfriheten?

Jacob Rudenstrand: Ja, det finns sådana exempel. Ta till exempel debatten om konfessionella friskolor. Det har alltid funnits en kritik från dem som tyckt att sådana skolor är konstiga eller att det finns risk för sekterism. Men det är först nu som konfessionella skolor tas upp som ett hot mot säkerheten i landet.

Jacob Rudenstrand: – …det politiker som drar alla konfessionella skolor över en kam och vill förbjuda samtliga kristna, muslimska och judiska – trots att problemen med radikalisering bara har funnits vid vissa muslimska. Politikerna vågar inte diskutera de skolor som är problematiska utan tar den enkla vägen och föreslår förbud för alla. Länk till hela intervjun i JP

Ulf Lönnberg, svenskreligionspolitiskdebatt.com kommenterar: Politikers feghet och okunskap hindrar den diskussion som Sverige behöver om villkor och regelverk för konfessionella friskolor. Konkreta förslag att ta tag i här och nu:

1. Läroplanens formulering att skolan ska ”förmedla värden i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism” behöver skrivas in i skollagen för att stärka dess betydelse vid beviljande av tillstånd att bedriva skola, och vid Skolinspektionens granskningar.

2. Skolinspektionens muskler ska stärkas med resurser som möjliggör för Skolinspektionen att göra fler oanmälda tillsynsbesök.

3. Skolinspektionens ska ha en lägre tröskeln för att stänga skolor som inte fungerar.

4. Det behövs lagändring som gör rättsligt möjligt att återkräva bidrag som erhållits på felaktiga grunder.

-0-

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com