Ledarsidorna: Kristdemokraterna kopplar greppet om demokratifrågorna

Ulf Lönnberg: Här behövs ett omtag, bidragsmottagare – även utbildningsorg. och trossamfund – ska redovisa all bidragsanvändning fullt ut! Bidragen är inga apanage för eget bruk. Läs artikeln som refererar till Riksrevisionen.

Ledarsidorna skriver:

”Riksrevisionen kunde kartlägga att det för utbetalningar till studieförbund saknades verifikationer samt att skattebetalarna genom de respektive studieförbundet hade finansierat allt från privat konsumtion till verksamhet som kan falla under annan lagstiftning såsom finansiering av radikaliserande miljöer.

Med den gångna veckans sakråd ser Kristdemokraterna ut att ha kopplat ett grepp om demokratifrågorna i allmänhet och skattefinansieringen av civilsamhället i synnerhet. Inte bara har ansvaret för trossamfunden flyttats från kulturdepartementet till socialdepartementet, en flytt som motiveras med att andlig vård och omsorg ingår i det allmänna välfärdsåtagandet och inte längre är en privatfråga, utan att Kristdemokraterna gör inbrytningar på utbildningsdepartementets sakområde.”

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com