EUD bekräftar praxis om neutralitetspolicy – religion och övertygelse

”Vidare upprepade domstolen att medlemsstaterna själva får avgöra hur religionsfrihet ska balanseras mot andra intressen som till exempel näringsfriheten. Det nationella självbestämmandet i denna fråga kan emellertid inte gå så långt att grunden för skydd av religion och övertygelse delas. Däremot är det möjligt att ge religionsfriheten ett starkare skydd än vad som följer av EU-rätten.”

Till hela artikeln i Lag & Avtal

https://www.lag-avtal.se/nyhetsarkiv/eud-bekraftar-praxis-om-neutralitetspolicy-7041439

Frågans skärningspunkt i väst och öst, Ulf Lönnbergs kommentar Kairodeklarationen versus FN https://svenskreligionspolitiskdebatt.com/2020/11/19/1916/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram tills jag fyllde 75. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com