Jesus&Politik – Kristen pod tar plats i det offentliga samtalet

Pod-länk https://m.facebook.com/JesusPolitik/

I morse kl 08.00 sände den nya podden Jesus&Politik en valanalys ur ett kristet perspektiv. Initiativtagarna presenterade projektet på Dagen-Debatt den 13ds. Där skrev de bl a

”Som barn av den baptistiska traditionen menar vi oss ha ett historiskt ansvar att inte förlita oss på att våra liberala fri- och rättigheter enbart kan vila på minnen från fornstora dagar. Vi måste likt våra bröder och systrar – som 70 år före den allmänna och lika rösträttens införande – kämpa för att återerövra demokratin för varje ny generation.”

Att uttalat kristna röster tar mer plats i det offentliga samtalet är välkommet – och nödvändigt. Denna morgon var ett antal kristna organisationsföreträdare och mediaredaktörer på plats.

Bortsett från 4 minuters informell uppstart analyseras valet på några punkter i systematisk ordning, sakligt och lättsamt. För politiker som mest har närkontakt med frikyrkorna i valtider blir podden ett välkommet komplement. Podden lovar gott!

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com