GD-debatt/Kashif Virk: Låt inte politiker begränsa religionsfriheten

Kashif Virk, imam, Islams Ahmadiyya församling

Kashif Virk: Vi är många människor i vårt land som är religiösa och bidrar till samhället. Vi måste göra vår röst hörd och ta del av det offentliga samtalet för att ge korrekta perspektiv på trosfrågor.

Kashif Virk: Men detta räcker inte. Nu behöver troende från fler religioner och trosinriktningar gå samman för att förändra bilden av religionsutövning i vårt land. Vi bör gemensamt sträva efter att förmedla en bild av religion som är korrekt och som vi även själva kan relatera till. Annars riskerar det avskräckande narrativet om religion leda till ytterligare krav på inskränkningar mot religionsfriheten.

Länk till debattartikeln på GP

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com