Bokrecension: Jacob Rudenstrand – Den första rättigheten – frihet till religion, frihet från religion

När svenskarna rangordnar de viktigaste demokratiska principerna kommer religionsfriheten sist, enligt Pew Research Center, år 2020. Listan toppas av jämställdhet mellan könen, opartiskt rättsväsende, regelbundna val, yttrandefrihet och fria medier i nu nämnd ordning.

https://svenskreligionspolitiskdebatt.com/2022/02/22/religionsfriheten-den-forsta-rattigheten/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com