Finland: unikt fall mellan religion och hets (Yle)

Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet: -Religionsfriheten garanterar att man ska få tro och utöva sin religion, men samtidigt är Räsänen också politiker och själva texten skrevs medan riksdagen behandlade ett initiativ om samkönat äktenskap.

Nuotio lyfter också fram aspekten att det är tillåtet att uttala sig lite hårdare i en politisk kontext än i andra sammanhang.

Matti Tolvanen, professor i straffrätt och processrätt vid Östra Finlands universitet: – Jag har sett direkta krav om att lägga ner åtalet, men det kommer förstås inte på fråga. Det skulle ha varit bättre om stödförklaringarna inte hade skickats, eftersom de kan göra bilden av rättsfallet mer diffus. Jag litar ändå fullständigt på att fallet behandlas utifrån enbart juridiska grunder.

Denna och fler artiklar om detta fall finns på svenska.yle.fi

Se även Hufvudstadsbladet

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com