Human rights of Christians in Europe, undersöker situationen för kristna i Sverige, Spanien, Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

“Våra intervjuer och arkiv av dokumenterade fall bekräftar att det finns växande kulturella skillnader och en ökning av sociala motsättningar i Sverige”, kommenterar rapporten, och tillägger att flera andra av länderna i studierna dras med samma problem som Sverige.

https://www.dagen.se/nyheter/2021/12/19/religionsfriheten-for-kristna-svenskars-allt-samre/

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com