Ingen dubbelmoral i religionsfrihetens namn

Nej, bästa skribent ”Alla människor är lika mycket värda”, i Sverige gäller svensk lag och här finns inget utrymme för barnaga, barnäktenskap och könsseparerade rättigheter. De lagarna hindrar inte att vi har religionsfrihet.

https://www.vlt.se/2021-12-11/svensk-religionsfrihet-eller-dubbelmoral

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com