Annandag pingst vs Eid al-Fitr

För 10 år sedan skrev dåvarande Broderskapsrörelsen (s) en debattartikel om att ta in muslimsk högtid som svensk helgdag. Redan då var vårt religiösa landskap under omvandlingstryck men debatten tog inte fäste. Nu kommer debatten om våra helgdagar upp på nytt. Det är bra; nu är tiden mogen att ta ett offentligt samtal.

Sverige ska framgent vila på västerländskt kristen tradition som tjänat oss – och tjänar oss – väl. Religion och politik hålls nu åtskilda med kristna normer och tradition som ska inspirera oss framgent.

”Pingst är en helg som av tradition använts för konfirmationer och bröllop- – ”,skriver Kjell- Arne Ottosson (KD)

”Det är dags att den svenska liberala demokratin slopar de religiösa och politiska helgdagarna”, skriver Joar Forssell (L) Länk till artikeln i Världen Idag

Sverige har 11 lediga dagar I Europa toppas ledighetsligan av Finland med 15 lediga dagar. Sverige har, enligt Mercers sätt att räkna, elva lediga dagar och hamnar på delad fjärdeplats i Europa och delad åttondeplats i världen. Till de elva ska läggas midsommarafton, julafton och nyårsafton som inte är röda dagar, men ändå hävdvunna ledighetsdagar. Allra flest lediga dagar har Indien och Colombia, 18 dagar. Mexiko hamnar med sina sju dagar sist i Mercers liga. Enligt SVT den 3 Jan 2015

Fler helgdagar får konsekvenser för produktion, tillväxt och kan tära på utrymmet för arbetsmarknadens parter att avtala lönevillkor och andra överenskommelser.

Helgdagarna i Sverige speglar emellertid vår kristna tradition i en tid när det svenska religiösa landskapet omdanas. I en sekulär demokratisk rättsstat ska rågången mellan religion och politik vara tydlig. Vilken betydelse ska vi då ge de helgdagar som i grunden är kristna? Ska vi byta ut dem? Ska de samsas med andra religioners högtider?

”Men många muslimer i Sverige kan berätta att deras helger och högtider inte accepteras i Sverige. Det finns förvärvsarbetande som tvingas sjukskriva sig för att kunna delta”, skrev Peter Weiderud, då ordförande, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet (tidigare Broderskapsrörelsen), i debattartikeln Gör Eid al-Fitr till svensk nationell helgdag i SvD den 29/8 2011.

Han konstaterade i samma debattartikel: ”Framtidens lösning ligger förmodligen i att växla in några av dagens svenska helgdagar till en personlig helgdagsbank av 2–3 dagar.”

Ungefär samma idé som Joar Forssell (L) framför ovan i länkad artikel till Världen idag.

Idag ser vi extrema religiösa och politiska rörelser som gemensamt vill införa en annan rättsordning med Sharialagar och Koranen som rättskälla.

Vi ska självklart och alltid hålla rågången mellan religion och politik. Men i de fall när religiösa och politiska mål förenas och flätas samman i ett och samma budskap och när denna sammansatta religiös-politiska målsättning torgförs i det offentliga samtalet ska den visionen i vår demokratisk rättsstat bemötas av politiken med POLITISKA argument.

I den kontexten kan helgdagar på kristen traditonella vara en traditionsbärare för vår västerländska rättsordning som regleras av demokratiskt lagstadgade regleringar, rättigheter och skyldigheter.

Låt oss ta ett samtal om svenska helgdagar, svensk helgdagsbank vs våra kristna helgdagar som traditionsbärande försvarare för en öppen och rättssäker demokrati som gäller alla boende och verksamma i Sverige. Varken organisationen Tro och Solidaritet eller något politiskt part ska komma undan med att i religionsfrihetens namn tillåta en identitetspolitisk gräddfil för islam.

Ulf Lönnberg

Författare: Ulf Lönnberg

tidigare fritidspolitiker fram till fyllda 75 år. Nu driver jag bloggen www.svenskreligionspolitiskdebatt.com